^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Gimnazijos tvarkos ir aprašai

Ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu

Mokinių elgesio taisyklės

Molėtų gimnazijos vidaus tvarkos taisyklės

Lankomumo kontrolės aprašas

Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių mokyklos lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Molėtų gimnazijoje tvarkos aprašas

Socialinės mokinių veiklos tvarkos aprašas

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo ir vertinimo rekomendacijos

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

Priėmimo į Molėtų rajono mokyklas tvarkos aprašas

Molėtų rajono savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Mokamo maitinimo organizavimo ir gautų grynųjų pinigų už maisto gaminių pardavimą mokyklos valgykloje tvarkos aprašas

Internetinės svetainės sukūrimo ir administravimo tvarkos aprašas

Molėtų gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo planas

Molėtų gimnazijos švietimo stebėsenos rodikliai

Molėtų gimnazijos dokumentų tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas

Molėtų gimnazijos dokumentų ekspertų komisijos nuostatai 

 III klasių mokinių projektinių darbų nuostatai

Informacijos apie pažeidimus pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašas

 

 

Informacija atnaujinta 2022-11-07

 

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.