^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Kvalifikacijos kėlimo kursai Graikijoje

Molėtų gimnazija dalyvauja dviejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“.  Vasaros atostogų metu teko dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose “Designing CLIL – Content and Language Integrated Learning” Pirėjuje, Graikija, kuriuos organizavo IDEC Lifelong Learning Centre (Mokymosi visą gyvenimo centras).

    Kursuose buvome tik trys dalyviai atstovaujantys Čekijai, Ispanijai ir Lietuvai, todėl turėjome pačias geriausias galimybes CLIL (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas) praktikos bei anglų kalbos įgūdžių stiprinimui, kursų lektorės skiriamo individualaus dėmesio. Jų metu susipažinau su IDEC veikla bei vykdomais projektais, reprezentavau Lietuvą, Molėtų miestą bei Molėtų gimnaziją. Lektorė suteikė tiek teorinių, tiek praktinių žinių apie CLIL metodiką bei pažinimo procesų matmenis, sėmėmės idėjų kaip suplanuoti mokymo programas integruojant CLIL, kaip organizuoti vertinimą CLIL pamokose. Bendradarbiaujančioje grupėje rengėme CLIL pamoką bei scaffolding (parėmimo) fragmentus CLIL pamokose, panaudodami kursų metu įgytas žinias. Atliekant užduotis buvo tobulinamos asmeninės, socialinės, komunikavimo, tarpkultūrinės kompetencijos, darbo komandoje ir anglų kalbos gebėjimai.

    Kursų organizatoriai sudarė galimybę ne tik tobulinti savo profesinius, asmeninius, bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius tarpkultūrinėje aplinkoje, bet ir artimiau susipažinti su Graikijos švietimo sistema, jos istorija, architektūra, kultūra, papročiais ir tradicijomis. Po paskaitų turėjome galimybę susipažinti su Pirėjaus uosto grožiu, aplankyti dvi nuostabias Saronikos įlankos salas Aeginą ir Hydrą.

      Įgytos žinios ir įgūdžiai bus taikomi ugdymo procese, o geroji patirtis skleidžiama gimnazijoje ir už jos ribų.  

   

Molėtų gimnazijos mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

    

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.