^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Kvalifikacijos kėlimo kursai Portugalijoj

  Molėtų gimnazija dalyvauja dvejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“.  Spalio 7-13 dienomis gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Valentina Janušienė bei  matematikos ir ekonomikos mokytoja Rita Kavaliauskaitė dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: bendradarbiavimas problemų sprendime“ Sesimbros mieste Portugalijoje.

Kursuose susitiko mokytojai iš Prancūzijos, Danijos, Bulgarijos, Lietuvos, Kroatijos, Slovėnijos. Jų metu mokytojos susipažino su inovatyviais darbo metodais, mokėsi dirbti su įvairiomis skaitmeninėmis programomis, sėmėsi naujų įgūdžių, kaip dirbti ateities klasėje, kaip skatinti kūrybiškumą ir inovacijas savo darbe, reprezentavo Lietuvą, Molėtų miestą ir gimnaziją. Kursų dalyviai mokėsi ir lavino pažintines, komunikavimo, bendradarbiavimo ir kitas kompetencijas, gilino užsienio kalbos žinias, kėlė tarpkultūrines kompetencijas, gilinosi į tarptautinio švietimo turinį. Tarptautinėse bendradarbiaujančiose grupėse mokytojai, panaudodami kursų metu įgytas žinias, parengė baigiamuosius inovatyvių pamokų pristatymus. Atliekant užduotis buvo tobulinamos asmeninės, socialinės, tarpkultūrinės kompetencijos, ugdomi darbo komandoje ir anglų kalbos įgūdžiai, susipažinta su skaitmeninių priemonių naudojimo galimybėmis ugdymo procese. Vizito metu dalyviai aplankė dvi ugdymo įstaigas: susipažino ir išbandė naujas technologijas „ateities klasėje“ Dom Manuel Martinso vidurinėje mokykloje bei stebėjo ugdymo procesą tarptautinėje Boa Agua mokykloje, bendravo su mokyklos mokytojais, mokiniais.

Kursų organizatoriai sudarė galimybę ne tik tobulinti savo profesinius, asmeninius, bendravimo įgūdžius tarpkultūrinėje aplinkoje, bet ir artimiau susipažinti su Portugalijos švietimo sistema, jos istorija, architektūra, kultūra, papročiais ir tradicijomis.

Mokytojos grįžo kupinos idėjų, kurias įgyvendins pamokų metu ir popamokinėje veikloje, skleis gerąją patirtį gimnazijoje ir už jos ribų.  

Molėtų gimnazijos mokytojos V.Janušienė ir R.Kavaliauskaitė, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

   

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.