^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Maltoje

Molėtų gimnazija dalyvauja dviejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“.  Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „CLIL –Technology & ICT Tools for Teachers working with CLIL”, kuriuos organizavo Maltos administracinis mokymo institutas, Sent Džulianse dalyvavo mokytojos Danguolė ir Virginija. Pradžioje dalyvės susipažino su šio instituto veikla bei vykdomais projektais, o vėliau pristatė Lietuvą, Molėtų miestą bei Molėtų gimnaziją kitiems dalyviams iš Prancūzijos, Italijos, Ispanijos. Kursų dalyviai kartu su dėstytojais pirmiausiai aiškinosi  IDKM/CLIL (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas) metodikos esmę, pagrindinius IDKM/CLIL  principus, anglų kalba vadinamus 5Cs (Content, Competences, Communication, Cognition, Culture): turinys, kompetencijos, bendravimas, pažinimas ir kultūra, IDKM/CLIL naudą mokinių įgūdžiams, motyvacijai. Dirbdami bendradarbiaujančiose komandose dalyviai mokėsi sudaryti atraminių žodžių (scaffolding) sąrašą, reikalingą mokymosi procese. Rengė CLIL pamokų planus, integruodami ir įvairias skaitmenines priemones į CLIL ugdymo turinį bei panaudodami kursų metu įgytas žinias, vyko darbų pristatymai. Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu mokytojos patobulino dalykines, tarpkultūrinės kompetencijas,  komandinio darbo ir bendravimo anglų kalba įgūdžius. Sustiprėjo motyvacija integruoti CLIL į savo mokomąjį dalyką. Dalyvės susipažino su Maltos švietimo sistema bei pasidalino savo patirtimi. Turėjo puikias galimybes susipažinti su šalies istorija, architektūra, kultūra, dalyvaudamos pažintinėje – kultūrinėje kursų programoje. Įgytos žinios ir gebėjimai bus taikomi pamokų metu, pasidalijama patirtimi su gimnazijoje bendruomene.    

Mokytoja  Virginija ir Rita, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

 

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.