^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Tikybos pamoka kitaip

Kovo mėnesį gimnazistai I- IV klasių per dorinio ugdymo tikybos pamokas kūrė kryžius iš turimų namuose smulkių detalių,lipdė, piešė. Kviečiu pasigrožėti ir kartu pamąstyti apie kryžiaus prasmę kiekvienam. (video) Kryžius reiškia kelis dalykus. 1. Katalikams kryžius yra tikėjimo išpažinimas. Katalikai, darydami kryžiaus (nuojautos) ženklą, išreiškia savo tikėjimą Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia.

2. Kryžius taip pat yra krikšto atnaujinimas. Krikštas katalikams yra sakramentas, kuris reiškia mirtį ir prisikėlimą, kaip tai padarė Kristus ant kryžiaus. 3. Kryžius yra katalikų mokinio ženklas.4.Kryžius yra nuosavybės simbolis Kristuje. Katalikams kryžius reiškia įstatymų paklusnumą ir priklausymą Dievui. 5. Gynyba nuo piktojo. Kryžius taip pat yra didžiausia gynyba nuo šėtono. Padaryti kryžiaus ženklą reikia parodyti šėtonui, kad tu nori Dievo ir kad jis yra tavo gynėjas 7.Kryžius reiškia paties induliavimo triumfą. Kūno pagundos kaip pyktis, godumas, geismas, baimė ir pan. Jie gali būti užkariauti ir sunaikinti per kryžių.

Tikybos mokytoja Vida Šlepikienė

Copyright © 2021. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.