^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Rugsėjo 9 dieną Molėtų progimnazijos direktoriaus Kazimieras Karalius ir Molėtų gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurioje numatomas abiejų ugdymo įstaigų bendradarbiavimas, vykdant bendrojo lavinimo pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, ugdant mokinių bendrąsias kompetencijas, organizuojant bendrus renginius, dalinantis pedagogine patirtimi, suteikiant patalpas ir resursus kokybiškam ugdymo proceso organizavimui.

Pasirašant sutartį, pasidžiaugta mokytojų, pagalbos specialistų, administracijos bendradarbiavimu, organizuojamomis prevencinėmis veiklomis, pagalba, sprendžiant problemas, susijusias su trūkstamo pedagoginio personalo formavimu ir patalpomis, bei aptartos naujos bendradarbiavimo formos.

Direktorė Rimutė Guobienė

Jolantos Liubeckaitės nuotraukos

 

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.