^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Mokomės vieni iš kitų

Molėtų gimnazijos mokytojų metodinės tarybos iniciatyva buvo organizuotas gimnazijos mokytojų metodinis pasitarimas „Idėjų mugė“. Šio renginio tikslas – padėti  mokytojams mokytis vieniems iš kitų, supažindinant su naujais mokymo metodais, netradicinėmis pamokomis, jų organizavimu.

Be to, metodinės dienos metu mokytojai buvo supažindinti  su tarptautinio  ERASMUS + projekto „Inovatyvūs metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“, kuriame dalyvavo ir kolegos iš Lenkijos mokyklos (Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiiego w Wejherowie), veiklomis.

Metodinės „Idėjų mugės“ metu pranešimus skaitė ir savo įžvalgomis  dalinosi  mokytojos: D.Sičiūnienė ir L.Urbanavičienė – „Netradicinė aplinka – maža/didelė mokinio sėkmė“, S.Stundienė „Integruota pamoka sveika gyvensena“, R.Vekerotienė  ir R.Kavaliauskaitė „Matematikos ir muzikos tarpdalykinė integracija“, I.Jančionytė „Galerijos metodo pristatymas“, „Ugdymosi aplinkos už mokyklos teritorijos įtaka mokymuisi“, R.Mongirdienė ir V.Zapolskienė „Eksperimentinės biologijos ir vokiečių kalbos dermė pamokoje“.

Tikimės, kad šis metodas bus taikomas ir tolimesniam bendradarbiavimui tarp kolegų, supažindinant Molėtų gimnazijos mokytojus su įvairiais pamokose taikomais metodais, dalykų integracijos galimybėmis bei darbu netradicinėse ugdymosi erdvėse.

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Regina Mongirdienė

 

 

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.