Neformalus vaikų švietimas

Edukacinė išvyka į LMA Vrublevskių biblioteką

Spalio 7 dieną vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My career in Europe“ vietos veiklos.

Visi Ia klasės mokiniai, lydimi mokytojų Rimos ir Elvyros, dalyvavo edukacinėje – apžvalginėje ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, įsikūrusioje daugiau nei šimtmetį menančiuose XIX a. grafų Tiškevičių rūmuose. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos raidoje išskiriami keletas laikotarpių: 1912–1931 metai laikytini Bibliotekos kūrimo, 1931–1940 – Valstybinės Vrublevskių bibliotekos, o 1941–2009 – Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos laikotarpiu. 2009 metų rugsėjo 29 dieną Lietuvos mokslų akademijai Prezidiumo nutarimu buvo sugrąžintas anksčiau turėtas Vrublevskių vardas. Šios edukacinės – mokomosios programos vadovo pagalba ekskursijos dalyviai susipažino su bibliotekos istorija ir veikla, apžvelgė visą gyvenimą Tado Vrublevskio kauptą kolekciją, apžiūrėjo skaityklas bei pamatė unikalius bibliotekoje saugomus dokumentus. Mokiniams didžiulį įspūdį paliko seniausias LDK raštijos paminklas – XI a. siekianti Turovo evangelija, dantiraščiai, kuriems daugiau nei 5 tūkst. metų. Buvo sudaryta galimybė pamatyti pirmąsias spausdintas XV a. knygas (inkunabulus), senovines biblijas ir giesmynus, senųjų žemėlapių originalus, didžiausią ir mažiausią knygas Lietuvoje.

Mokiniai buvo supažindinti su bibliotekininko, bibliografo, archyvų dokumentų restauratoriaus ir konservatoriaus specialybėmis. Mokiniai pamatė ir restauratorių realiai atliktus darbus - seniausias restauruotas knygas.

Įgyta patirtis šioje edukacinėje išvykoje patobulino dalyvių bendradarbiavimo ir bendravimo, komunikavimo gebėjimus, labiau sustiprino žinias apie bibliotekininko darbo specifiką, reikalingas kompetencijas. Įgytas naujas žinias mokiniai galės panaudoti ugdymo procese ir renkantis specialybę.

                                                                                                      Mokytoja Rimutė Andriukonienė

Nuotraukos Skaistės Prušinskaitės

 

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.