^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Gimnazijos metodinės grupės

Lietuvių kalbos mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Lina Urbanavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Nariai:

Agnė Audėjienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Jūratė Juškienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Daiva Sičiūnienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Tiksliųjų mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rimutė Andriukonienė, matematikos mokytoja

Nariai:

Elvyra Dirmaitė, matematikos mokytoja

Jurgita Šeikienė, matematikos mokytoja

Gražina Žalienė, informacinių technologijų mokytoja

Rita Glinskienė, informacinių technologijų mokytoja

Kuruojantis vadovas - Rimutė Guobienė, direktorė


Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Loreta Valbasaitė, anglų kalbos mokytoja

Nariai:

Valentina Zapolskienė, vokiečių ir rusų kalbų mokytoja

Svetlana Gražienė, rusų kalbos mokytoja

Vita Maželienė, anglų kalbos mokytoja

Stasė Stundienė, anglų kalbos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Socialinių mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rasa Čekuolienė, geografijos mokytoja

Nariai:

Gintarė Meilūnaitė, etikos mokytoja

Vida Šlepikienė, tikybos mokytoja

Skaidrina Laurinavičienė, istorijos mokytoja

Jūratė Laurinavičiūtė, psichologijos mokytoja

Virginija Petrauskienė, istorijos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Gamtos mokslų mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Rima Nariūnaitė, chemijos mokytoja

Nariai:

Regina Mongirdienė, biologijos mokytoja

Regina Dragūnienė, biologijos ir chemijos mokytoja

Irena Jančionytė, fizikos mokytoja

Vilija Dubauskienė, fizikos mokytoja

Kuruojantis vadovas - Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui


Menų ir fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė:

Pirmininkas - Ramūnas Knezys, fizinio ugdymo mokytojas

Nariai:

Kristina Knezienė, fizinio ugdymo mokytoja

Ona Sakalauskienė, fizinio ugdymo mokytoja

Rūta Vekerotienė, muzikos mokytoja

Ramutė Mikalauskienė, dailės ir technologijų mokytoja

Eglė Žalienė, dailės ir technologijų mokytoja

Jolanta Žalalienė, teatro mokytoja

Kuruojantis vadovas - Rita Glinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Informacija atnaujinta 2024-01-11

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.