^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Galimybė tobulinti kompetencijas

Molėtų gimnazijos mokytojai dalyvavo mokymuose „Inovatyvūs metodai, dirbant su mokiniais“, kuriuos vedė lektorė Asta Blažinskienė. Tai programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei veikla, bendradarbiaujant su Kalba.lt.

Mokymų  tikslas - tobulinti mokytojo, kaip asmenininio vaiko koučerio, gebėjimus ugdymo(si) procese. Lektorė supažindino bei pagrindė, kuo mokymas ir koučingas skiriasi, ir kas tame yra bendro. Pasak lektorės „koučingas yra apie tai, kaip mes mokomės mokytis ir nusprendžiame, kuris sprendimas yra geriausias“. Seminaro metu nagrinėjome ir analizavome: efektyvaus mokymosi sėkmės kriterijus tokius, kaip mokymosi aplinka, santykis su klase/mokiniu (svarbiausia - rasti tikrąjį ryšį su mokiniais); 5 koučingo principus ir kaip juos taikyti, padedant mokiniams išsikelti tikslus; žmogaus mąstymą skatinančių smegenų veiklą.   

Inovatyvių metodų, dirbant su mokiniais, taikymas stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, lavina mokėjimo mokytis, kūrybiškumo kompetencijas. Kad mokiniai suprastų, išgirstų ir mokytųsi, būtina padėti jiems kuo daugiau vizualizuoti mokymosi procesą bei perduoti mokymosi kontrolę patiems mokiniams

                                                                                          Projekto koordinatorė Rita Kavaliauskaitė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

    

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.