^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Molėtų gimnazijos mokytojų darbo stebėjimo vizitas Lenkijoje

pastedGraphic.pngpastedGraphic_1.pngpastedGraphic_2.png

Molėtų gimnazija toliau vykdo programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“. Mokinių rudens atostogų metu grupė gimnazijos mokytojų lankėsi Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie (Lenkija).

Bendrystė su šia mokykla užsimezgė eTwinning platformoje, ieškant partnerių projektams bei bendradarbiaujant virtualiai. Šio licėjaus mokytojų komanda Molėtų gimnazijoje jau lankėsi vasario mėnesį su darbiniu vizitu ir stebėjo atviras pamokas, dalyvavo kitose veiklose. Molėtų gimnazijos mokytojos vyko į vieną iš projekte numatytų veiklų – darbo stebėjimo vizitą. 

Gimnazijos mokytojas pasitiko licėjaus direktorė Katarzyna Bojke, kuri pirmiausia aprodė savo vadovaujamą įstaigą, supažindino su pedagogų bendruomene bei pristatė savo ugdymo įstaigos struktūrą, veiklas, pasiekimus. Buvo įdomu palyginti, kuo esame panašūs ir kur esame skirtingi. Mokykla graži, erdvi, turinti puikią aktų salę bei biblioteką. Licėjuje mokosi 800 mokinių, stojamųjų egzaminų nėra, bet į ją patenka tik geriausiai besimokantys, kryptingai savo tikslo siekiantys mokiniai, tačiau mokinių klasėse mokosi po 25 - 35. Tai bene didžiausia problema, kurią įvardijo direktorė.  Darbotvarkė buvo intensyvi – kasdieną stebimos 4 pamokos, po to refleksija, aptarimai, kiti įvairūs pristatymai (pasidalinimas vykdomais Erasmus+ tarptautiniais projektais, platformos eTwinning įrankių panaudojimas ugdymo procese). Mokykla sudarė galimybes stebėti ir dalyvauti informatikos, istorijos, muzikos, geografijos, anglų, vokiečių kalbos, chemijos ir fizikos pamokose. Dalis dėstančių mokytojų pamokas vedė anglų kalba arba į šį procesą įtraukė mokinius, pasidalino įvairiais pamokų organizavimo metodais bei formomis. Daugumoje vestų pamokų dominavo mokinių darbas grupėse, keletą pamokų vedė mokiniai, dėstančiam mokytojui būnant tik pagalbininku, buvo pristatomi  mokinių darbai. Malonu buvo tai, kad beveik visų pamokos tema pakrypdavo apie Lietuvos istoriją ar dabartinę politinę situaciją. Užsiėmimuose prisiminti Lenkijoje ir Lietuvoje kūrę poetai, muzikai.

                Darbo stebėjimo vizito organizatoriai - licėjaus administracija - sudarė galimybę ne tik tobulinti savo profesinius, asmeninius, bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžius tarpkultūrinėje aplinkoje, bet ir artimiau susipažinti su Lenkijos švietimo sistema, jos istorija, architektūra, kultūra, papročiais ir tradicijomis. Po pamokų susipažinome su Wejherowo miesto istorija, architektūra, miesto rotušėje įsikūrusiu muziejumi, garsėjančiomis išpažįstančiųjų tikėjimą kalvarijomis. Dalyvavome edukacinėje – pažintinėje programoje Gdynės, Sopoto, Gdansko miestuose, muziejuose. Turėjome galimybę apsilankyti Wejherowo apskrities seniūnijoje ir susitikti su viršaite Gabriela Lisius. Susitikime buvo aptartas projekto tikslas, bendravimo ir bendradarbiavimo perspektyvos, šalių švietimo sistemų skirtumai ir panašumai. Pokalbiui pakrypus neformaliai, neapsiėjome ir be dainų – mūsų mokytojų padainuotas lietuvių liaudies dainos posmas dar labiau suartino kolegas iš skirtingų šalių. Beje, susitikimas administracijoje buvo filmuojamas bei parodytas per Lenkijos televiziją Twoja Telewizja Morska (žr. nuorodą https://telewizjattm.pl/dzien/2019-10-30/51768-nauczyciele-z-litwy-na-wymianie-w-wejherowie.html?play=on). Taip pat Molėtų gimnazijos mokytojų vizitas ir susitikimas buvo aprašytas ir spaudoje (žr. nuorodą https://wejherowo.naszemiasto.pl/pedagodzy-z-litwy-przybyli-do-wejherowa-w-ramach-wymiany/ar/c1-7404976).

Aptariant darbo stebėjimo vizitą, licėjaus direktorė išreiškė didelį norą ir poreikį bendrauti ir bendradarbiauti toliau, mokytis bei dalintis patirtimi. 

Tokia projekto „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“ veikla leido dalyviams atsiskleisti, kuo jie yra stiprūs, pasidalinti savo patirtimi su užsienio kolegomis, patobulinti savo profesines, anglų kalbos bei tarpkultūrines kompetencijas. Pamokose stebėti įtraukiantys aktyvūs ugdymo būdai, užsienio kalbos integravimas į dalyko pamokas (IDKM/CLIL), didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui, įgytos žinios ir įgūdžiai bus taikomi ugdymo procese, o geroji patirtis skleidžiama gimnazijoje ir už jos ribų.  

Mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto  koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.