^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Seminaras „Inovatyvūs mokymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“

Molėtų gimnazijoje lapkričio 15 dieną įvyko seminaras „Inovatyvūs mokymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“, kuriame dalyvavo Molėtų rajono įvairių mokomųjų dalykų mokytojai. Lektorės – Molėtų gimnazijos mokytojos Valentina Janušienė ir Rita Kavaliauskaitė. Seminaro tikslas – tobulinti mokytojų gebėjimus taikyti inovatyvius ugdymo(si) metodus.

Mokymus sudarė dvi dalys: teorinė ir praktinė. Pirmiausiai apžvelgėme programos „Erasmus+“  tikslus, jos biudžetą, KA1 konkurso rezultatus ir pristatėme gimnazijoje vykdomą dvejų metų trukmės „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektą „Inovatyvūs ugdymo metodai – mokinio ir mokytojo sėkmei“ bei jo veiklas, laukiamus rezultatus. Dalindamosios kvalifikacijos kėlimo kursuose „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: bendradarbiavimas problemų sprendime“ Portugalijoje įgyta patirtimi aptarėme inovatyvių ugdymo metodų pagrindinius didaktikos principus, privalumus, kokių gebėjimų bei kompetencijų reikia mokiniams nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Praktinėje seminaro dalyje supažindinome, mokėme bei motyvavome mokytojus kaip naudotis IKT skaitmeniniais įrankiais bei inovatyviais mokymo metodais ugdymo(si) procese. Seminaro dalyviai praktiškai išbandė skaitmeninius įrankius, kurie naudojami kūrybiškumo bei problemų sprendimo kompetencijoms ugdyti, pamokos sužadinimui, minčių lietui ar video sukurti, bei kokias skaitmenines priemones galima naudoti inovatyvioje pamokoje.

Inovatyvus ir tikslingas ugdymo metodų taikymas, kūrybiškas IKT priemonių integravimas į mokymą(si) stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, lavina mokėjimo mokytis, komunikavimo bei kūrybiškumo,  iniciatyvumo ir verslumo kompetencijas.

   Mokytoja Rita Kavaliauskaitė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

 

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.