^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Čekijoje

Molėtų gimnazija dalyvauja dviejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“.   Kvalifikacijos tobulinimo kursuose „CLIL – Content and Language Integrated Learning” Prahoje (Čekija), kuriuos organizavo „ITC International TEFL“ - Mokymosi visą gyvenimo centras, dalyvavo mokytojos Kristina ir Virginija.

Kursų pradžioje dėstytojai pristatė IDKM/CLIL (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas) metodikos teoriją, pagrindines CLIL strategijas bei jo praktiką Europos šalyse, IDKM/CLIL taikymo galimybes pradinėje mokykloje ir vidurinėje mokykloje. Kursų dalyviai iš įvairių šalių (Italija, Lenkija, Lietuva, Čekija) mokėsi CLIL metodų ir būdų, kaip juos taikyti ugdymo procese bei kaip integruoti informacines technologijas į CLIL mokymą. Dirbdami tarptautinėse komandose nagrinėjo CLIL pamokų pavyzdžius bei kūrė CLIL pamokų scenarijus ir juos pristatė. Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu buvo tobulinamos profesinės, komunikavimo, tarpkultūrinės kompetencijos,  komandinio darbo ir anglų kalbos gebėjimai daugiakultūrinėje aplinkoje. Dalyvės susipažino su Čekijos švietimo sistema, jos istorija, architektūra, kultūra.

Įgytas dalykines žinias, patobulintas kompetencijas mokytojos taikys ugdymo(si) procese, įgyta patirtimi pasidalins savo institucijoje, rajone.  

Mokytoja Rita, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

 

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.