^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Kvalifikacijos tobulinimo kursai Graikijoje

Molėtų gimnazija dalyvauja dviejų metų trukmės 2018 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projekte „Inovatyvūs ugdymo metodai - mokinio ir mokytojo sėkmei“.  Mokytojos Rasa ir Rūta dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo kursuose „CLIL – Content and Language Integrated Learning” Kalamatoje (Graikija), kuriuos organizavo „Areadne“ - Mokymosi visą gyvenimo centras.

Kursuose dalyvės susipažino su CLIL (Integruotas dalyko ir kalbos mokymas) metodologija ir turėjo galimybes įgyti praktinių CLIL taikymo ugdymo(si) procese gebėjimų bei patobulinti anglų kalbos kalbinius įgūdžius. Dalyviai, dirbdami grupėse, nagrinėjo CLIL pamokų modelius ir mokėsi kaip rengti ir suplanuoti mokomųjų dalykų pamokas, integruojant CLIL. Bendradarbiaujančiose grupėse rengė CLIL pamokas, panaudodami kursų metu įgytas žinias, ir jas pristatė. Kvalifikacijos tobulinimo kursų metu buvo tobulinamos asmeninės, komunikavimo, tarpkultūrinės kompetencijos,  komandinio darbo ir anglų kalbos gebėjimai, bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai tarpkultūrinėje aplinkoje.   Dalyvės susipažino su Graikijos švietimo sistema, jos istorija, architektūra, kultūra, papročiais ir tradicijomis.

Įgytas žinias ir patobulintas kompetencijas bei įgūdžius mokytojos taikys ugdymo(si) procese, įgytą  patirtį skleis gimnazijoje ir už jos ribų.  

 Mokytoja Rita, projekto koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

  

 

 

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.