^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

2020 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo mobilumo projektų konkurso rezultatai

pastedGraphic.png   pastedGraphic_1.pngMolėtų gimnazijos mokytojų komanda (Danguolė, Rasa, Rita) vasario mėnesį teikė paraišką 2020 m. programos „Erasmus+“ bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo 1 pagrindinio veiksmo (asmenų mobilumas mokymosi tikslais) projektų konkursui.

Paaiškėjo, kad iš 125 visų respublikos teiktų paraiškų finansavimą projektų įgyvendinimui gavo 35 paraiškos, tarp jų ir mūsų gimnazijos projektas  „Inovatyvus ugdymas su STEAM“. Projekto kokybė buvo vertinama atsižvelgiant į tris kriterijus: projekto aktualumas/strategija, projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė bei projekto poveikis ir sklaida. Gimnazijos projekto kokybės įvertinimas yra aukštas - iš 100 balų 90. 

Projekto tikslas - gerinti mokymo(si) kokybę, taikant STEAM  inovatyvų ugdymą(si) gimnazijoje. Dvejų metų trukmės projekto poreikis - stiprinti inovatyvų, kūrybišką ugdymą(si) integruojant STEAM metodologiją ir principus mokymo(si) procese, siekiant ugdymo(si) kokybės; tikslingai integruoti IT į tarpdalykinį ugdymą; tobulinti anglų kalbos kompetencijas. 

Projekto dalyviai, dalyvaudami projekto veiklose (mokymosi kursai,  darbo stebėjimo vizitai, vietos veiklos) domėsis ir gilins žinias STEAM metodų pritaikymo galimybėmis ugdymo(si) procese; stiprins tarpdisciplininio integravimo kompetencijas ir užsienio kalbos komunikacines kompetencijas; sukurs interaktyvią duomenų bazę - talpinančią STEAM mokomąją medžiagą, integralaus tarpdalykinio ugdymo programas, STEAM pamokų planus bei tiriamojo ir problemų sprendimo pobūdžio užduotis, naudingas nuorodas; plės ir stiprins gimnazijos tarpkultūrinį bendravimą bei bendradarbiavimą su kitų šalių mokyklomis; dalinsis gerąja patirtimi.

                                                        Molėtų gimnazijos mokytoja Rita Kavaliauskaitė, projekto „Inovatyvus ugdymas su STEAM“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.