^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Mokytojo padėjėjas

Molėtų gimnazijos mokytojo padėjėjas padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo veikloje turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams.


Mokytojo padėjėjo funkcijos:

1. padėti mokiniui (mokinių grupei):

  • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (pamokos, pertraukos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, renginiai ir išvykos);
  • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • jeigu neperskaito perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
  • užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
  • tinkamai naudotis ugdymui skirta technika bei mokymosi priemonėmis.

2. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir padėti jas atliekant;

3. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

  • palydėti mokyklos autobusu į namus, išlipti ir įlipti, atvykus į mokyklą ir parvykus iš jos;
  • judėti po gimnaziją, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

4. Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, padėti pasiekti pamokos tikslą ir uždavinius;

5. Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.