^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Mokytojo padėjėjas

Molėtų gimnazijos mokytojo padėjėjas padeda ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo veikloje turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams.


Mokytojo padėjėjo funkcijos:

1. padėti mokiniui (mokinių grupei):

  • orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (pamokos, pertraukos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai, renginiai ir išvykos);
  • apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  • įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • jeigu neperskaito perskaityti tekstus, skirtus mokymuisi;
  • užsirašyti ar užrašyti mokymo medžiagą;
  • tinkamai naudotis ugdymui skirta technika bei mokymosi priemonėmis.

2. paaiškinti mokytojo skirtas užduotis ir padėti jas atliekant;

3. turinčiam (turintiems) ribotas mobilumo galimybes:

  • palydėti mokyklos autobusu į namus, išlipti ir įlipti, atvykus į mokyklą ir parvykus iš jos;
  • judėti po gimnaziją, pasiekti klasę, grupę, kitas patalpas.

4. Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, padėti pasiekti pamokos tikslą ir uždavinius;

5. Padėti mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui (mokinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.