Naujienos

Adaptacijos diena gimnazijos pirmokams

Antrąją mokslo metų dieną gimnazijos pirmokams organizuota tradicinė adaptacijos diena.

Jos metu naujieji mokiniai susitiko su direktorės pavaduotojomis, pagalbos mokiniui specialistėmis, mokinių tarybos pirmininke, sveikatos priežiūros specialiste, klasių vadovėmis, fizinio ugdymo mokytoju R.Kneziu, bibliotekos vedėja. Užsiėmimų metu susipažinta su gimnazija, jos erdvėmis, sužinota, kokių susitarimų reikia laikytis, kalbėta apie sveikatą stiprinančias veiklas, aptarta bibliotekos fondų naudojimosi tvarka, pristatyta sportinė veikla bei mokinių taryba. Refleksijos metu pirmokai teigė, kad naujoje ugdymo įstaigoje norėtų gerai mokytis, siekti savo tikslų, įgyti daugiau žinių, tapti išsilavinusiais žmonėmis, gauti brandos atestatą ir pasiekti savo svajonę.

Jolanta Liubeckaitė