Naujienos

Netradicinės klasių valandėlės

Prabėgo dar vieneri mokslo metai, kupini išbandymų. Didžiąją mokslo metų dalį turėjome dirbti nuotoliniu būdu. Mokslo metų pabaiga. Nors mokiniai su nekantrumu laukia atostogų, bet jau tapo tradicija mokslo metų paskutinę klasės valandėlę organizuoti netradicinėse aplinkose. Tai yra svarbus ir ilgai lauktas „gyvas“  mokinių ir klasės vadovių susitikimas.

Vasariškai šiltą, saulėtą birželio 18 dieną I – III gimnazijos klasių mokiniai ir klasių vadovės rinkosi  Molėtų vasaros estradoje, skulptūrų parke, stadione. Jau galima  pamiršti kompiuterius, vadovėlius ir susitikti su draugais, klasės vadove, giliai įkvėpti vasara kvepiančio oro. Klasių valandėlių metu buvo įteikti gimnazijos padėkos raštai ir dovanėlės  už puikų ir labai gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, gimnazijos renginiuose, tarptautiniuose projektuose ir aktyvią kultūrinę veiklą. Aptarti mokymosi rezultatai, renginiai,  pildomi „Kompetencijų aplankai“, žaidžiamas žaidimas „Taip ir ne“. Gimnazistai pasivaikščiodami grožėjosi Molėtais.

Netradicinės klasės valandėlės davė ne tik galimybę pabūti kartu, prisiminti mokslo metų įspūdžius, bet dar kartą parodė, koks svarbus yra bendravimas.

Vasaros atostogos - tai pertrauka tarp mokslo metų pabaigos ir pradžios. Linkime gražios ir saulėtos vasaros. Labai visų lauksime rugsėjį!

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė