^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Naujas programos „Erasmus+“ projektas

pastedGraphic.png                  pastedGraphic_1.pngMolėtų gimnazija, kaip partnerė, įsitraukė į naują  programos „Erasmus+“ 2020m. Bendradarbiavimas inovacijų ir keitimosi gerąja patirtimi tikslais strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projektą. 2020 - 2023 metais dalyvausime projekte „Debating as a new Approach to Learning“, kurio koordinatorius yra Società Nazionale Debate Italia (Italija). Projekto koordinatorė Giovanna informavo, kad projekto kokybė buvo įvertinta 99,5 balo iš 100. Vertinama buvo  atsižvelgiant į tris kriterijus: projekto aktualumas/strategija, projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė bei projekto poveikis ir sklaida. Šiame inovacijų kūrimo ir keitimosi gerąja patirtimi projekte bus kuriamas ir išbandomas intelektualinis produktas – atvirieji švietimo ištekliai, dalyvaus ne tik mokyklos, bet ir debatų asociacijos bei projektas finansuojamas Italijos Nacionalinės Agentūros.

Prioritetiniai projekto tikslai - diegti novatoriškas praktikas ugdyme, skatinant mokymąsi bendradarbiaujant ir kritinį mąstymą, integruotą skaitmeninių įrankių naudojimą, atvirą ir lankstų mokymąsi; naujai sukurtą metodologiją, remiantis debatų metodu, integruoti į ugdymo(si) procesą; skatinti švietimo srityje dirbančių asmenų profesinį tobulėjimą diegiant naujoves ir didinant pradinio ir tęstinio mokymo kokybę;  skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą; tobulinti dalyvių anglų kalbos kompetencijas. 

Projekto metu planuojama organizuoti: tris tarptautinius mokytojų ir asociacijų darbuotojų susitikimus; dvi tarptautines konferencijas, skirtas projekto rezultatams skleisti ir kaip naudoti debatus kaip mokymo(si) priemonę; keturias Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklas, kuriose mokiniai išbandytų ir įvertintų sukurtą medžiagą; vieną mokymo kursą, skirtą mokyklų mokytojams susipažinti su diskusijų metodika bei užtikrinti rezultatų tvarumą.  

Mokytoja Rita, projekto „Debating as a new Approach to Learning“ koordinatorė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.