Naujienos

Projekto „Lyderių laikas 3” stažuotėse

Spalio 15-16 dienomis kartu su kolegomis iš  Molėtų  rajono savivaldybės ugdymo įstaigų  dalyvavome  projekto „Lyderių laikas 3” stažuotėje  „Patyriminio mokymosi geroji patirtis. Mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas. Robotikos akademija“ Šilutėje ir  Klaipėdoje.   Turėjome galimybę lankytis Pamario pagrindinėje mokykloje ir Šilutės pirmojoje gimnazijoje.  Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centre išklausėme pranešimus „Klaipėdos miesto metodinė veikla. Mokytojų motyvacija siekti kokybinio ugdymo „Kartu mes galime daugiau“, „Patyriminis mokymasis ir praktinis jo įgyvendinimas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje ir „Varpo“ gimnazijoje.

Spalio 22-23 dienomis dalyvavome stažuotėje „Mokinio individualios pažangos matavimas. Partnerystės, ryšių kūrimas“ Šiauliuose. Stažuotės metu turėjome galimybes lankytis   Šiaulių Salduvės   progimnazijoje, Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje,  Kuršėnų Pavenčių mokykloje-daugiafunkciame centre. 

Susipažinome  su ugdymo įstaigų  veiklomis, apžiūrėjome edukacines aplinkas. Turėjome neįkainojamą vertybę mokytis iš kolegų  patirties.

Direktorė Rima