^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Ar Čiurlionis įkvepia?

Kovo 26 dieną Molėtų gimnazijos pirmokai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, muzikos ir dailės pamokoje ,,...kad Čiurlionio ranka mumyse,/ nepasiekus dangaus nenudžiūtų.” (Just. Marcinkevičius), kurią vedė Ib atstovai – Jūratė Grigelevičiūtė ir Žygimantas Vainauskas.

Pamokos tikslas – perteikti M. K. Čiurlionio gyvenimą kitaip, paveikiau, įsimintiniau žingeidiems Z kartos atstovams. Mokiniai per pamoką turėjo atlikti įvairias veiklas: pristatė per dailės pamokas sukurtus piešinius čiurlioniška tematika, dalyvavo viktorinoje „Čiurlionis įkvepia“, kurioje pasitikrino savo žinias apie šį iškilų lietuvių muziką ir dailininką ir turėjo atpažinti skambančius jo muzikinius kūrinius, raiškiai skaitė per lietuvių kalbos pamokas nagrinėtų M. K. Čiurlionio laiškų žmonai Sofijai ištraukas ir patys rašė laišką sau, tik kitaip – su plunksna ir tušu. Taigi klausiate, ar Čiurlionis įkvepia? Taip, ir tai patvirtina gražūs pamokos rezultatai – mokinių laiškai, kitokia patirtis ir, žinoma, čiurlioniška dvasia.

Mokytojos Rūta Vekerotienė ir Lina Urbanavičienė

 

 

Copyright © 2021. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.