Naujienos

Svečiai iš Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos

Molėtų gimnazija bendradarbiauja su Švenčionėlių Mindaugo gimnazija. Buvo vykdyti bendri projektai. Tęsdami bendradarbiavimą, vasario pabaigoje į svečius atvyko Švenčionėlių Mindaugo gimnazijos Vaiko gerovės komisijos nariai.

Susitikime su švenčionėliškiais dalyvavo gimnazijos  VGK komisijos pirmininkė - direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė ir šios komisijos narės: socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė, psichologė Jūratė Laurinavičiūtė, specialioji pedagogė Danutė Kavoliūnienė, sveikatos priežiūros specialistė Dalia Burneikienė. Šis susitikimas – diskusija – tai galimybė pabendrauti,  pasidalyti gerąja darbo patirtimi. Direktorės pavaduotoja ugdymui pristatė gimnaziją, D. Burneikienė kalbėjo apie sveikatinimo veiklas, J. Laurinavičiūtė nurodė mokyklos psichologo darbo kryptis, D. Kavoliūnienė  pasidalino darbo patirtimi su specialiųjų poreikių mokiniais, J. Liubeckaitė supažindino su VGK veikla gimnazijoje. Svečiai pasidalino savo patirtimi dirbant Vaiko gerovės komisijoje.

Susitikimo dalyviai skirstėsi  su viltimi susitikti vėl, šįkart Švenčionėlių Mindaugo gimnazijoje. Tokie susitikimai suteikia galimybę pasimokyti, tobulėti, bendrauti ir bendradarbiauti.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė

Jolantos Liubeckaitės nuotrauka