Naujienos

Molėtų gimnazijos mokytojai metodinėje dienoje – pedagoginių idėjų mugėje „Geros mokyklos link“

Vasario 19 dieną Molėtų progimnazijoje vyko rajono mokytojų metodinė diena – pedagoginių idėjų mugė „Geros mokyklos link“, kurios tikslas – dalintis sėkminga, kokybiška, veiksminga, rezultatyvia darbo patirtimi ir idėjomis kuriant gerą mokyklą, remiantis „Geros mokyklos koncepcija“. 

Išklausę pranešimus:  „Individuali mokinio pažanga“ (Kazimieras Karalius, Molėtų progimnazijos direktorius),  „Kiekvieno mokinio akademinės pažangos turinio, identifikavimo būdų ir stiprinimo sistema“ (Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos patirtis, Virgilijus Žilinskas, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos direktorius, Jurgita Valauskienė, anglų kalbos mokytoja ekspertė, Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos metodinės tarybos pirmininkė), „Man gera pamoka yra...“ (dr. Jūratė Laurinavičiūtė, Molėtų gimnazijos ir Molėtų progimnazijos psichologė), dirbome darbo grupėse: „Gyvenimas mokykloje“, „Ugdymas (mokymas), paremiantis mokymąsi“ ir „Ugdymosi aplinka“. Išklausėme kitų mokyklų patirtis, aktyviai dalijomės patirtimis kuriant gerą mūsų mokyklą: „Projektas. Ką gali mokiniai?“ (Virginija Petrauskienė, Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, Ona Sakalauskienė, Molėtų gimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė ir III d kl. mokiniai), „Muzikos dalyko integracijos galimybių panaudojimas mokinių mokymosi motyvacijai stiprinti“ (Rūta Vekerotienė, Molėtų gimnazijos muzikos mokytoja),  „Plickers“ mokinių vertinimui ir įsivertinimui“ (Skaidrina Laurinavičienė, Molėtų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė), „Netradicinės integruotos veiklos Molėtų gimnazijoje“ (Valentina Zapolskienė, Molėtų gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja metodininkė, Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė), „Mokinių kūrybiškumo ugdymas dirbant netradicinėse ugdymosi erdvėse“ (Regina Mongirdienė, Molėtų gimnazijos biologijos mokytoja ekspertė), „Netradicinė aplinka – maža/didelė mokinio sėkmė“ (Daiva Sičiūnienė, Molėtų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Lina Urbanavičienė, Molėtų gimnazijos lietuvių kalbos vyr. mokytoja), „Ugdymosi aplinkos už mokyklos teritorijos įtaka mokymuisi“ ( Irena Jančionytė, Molėtų gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė), „Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklų patirtys“ (Dalia Burneikienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, Molėtų gimnazijos neformalaus švietimo mokytoja).

Dalyvaudami metodinėje dienoje turėjome galimybę dalintis patirtimis, mokytis vieni iš kitų. Geri pavyzdžiai įkvėpė ieškoti, veikti ir kurti.

Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė