Naujienos

VDU diena

Sausio 30 d. gimnazijoje vyko Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) diena. VDU, Aleksandro Stulginskio (ASU) ir Lietuvos edukologijos universitetai (LEU), susijungę į vieną plačios aprėpties universitetą, suteikia studijuojantiems dar daugiau galimybių ir pasirinkimų.

Biologijos temą „Augalų mikroauginimas“ II-III kl. mokiniams dėstė agronomijos fakulteto dėstytoja R. Masienė. Tuo pačiu ji pristatė mikrobiologo specialybę ir jos perspektyvas Lietuvoje ir pasaulyje.

Verslumo temą „Kapitalas ar idėja?“ (kokį kapitalą valstybei gali krauti vieno žmogaus idėja) II kl. mokiniams dėstė bioekonomikos plėtros fakulteto lekt. L. Skauronė.

Ekologijos temą „Kaip aplinka veikia žmogaus sveikatą?“ (sveikas žmogus – laimingas žmogus – kuriantis žmogus) I-II kl. mokiniams dėstė miškų ir ekologijos fakulteto prof. V. Dulskienė.

Marketingo ir komunikacijos departamento vyr. specialistė G. Giedraitytė  III-IV kl. mokiniams dėstė temą „Priėmimo sąlygų į aukštąsias mokyklas keliai ir klystkeliai“.

Na, o buvusi gimnazistė Ilona Černovaitė, studijuojanti VDU Žemės ūkio akademijoje Maisto žaliavų ir kokybės sritį, pristatė savo specialybės studijas.

VDU komanda palinkėjo gimnazistams drąsiai veikti, kurti savo ateitį ir įgyvendinti siekius.

VDU diena Molėtų gimnazijoje yra programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe” vietos veiklos dalis.

Mokytoja Valerija Mateikienė