Naujienos

Bendradarbiavimas su VU tęsiasi...

Gimnazijoje lankėsi Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros lektorius dr. Norbertas Černiauskas ir asistentė dr. Inga Arlauskaitė - Zakšauskienė. Trečių ir ketvirtų gimnazijos klasių mokiniai galėjo pasiklausyti paskaitos – diskusijos apie sovietinius laikus. Paskaitos tema – CK. Lektoriai kalbėjo apie literatūros cenzūrą, informacinį karą, užsienio radijo laidas Lietuvai ir jų įtaką gyventojams.

Žmonės slapta klausydavosi „Amerikos balso“, „Laisvosios Europos“ ir kitų radijo transliacijų.

Kodėl? Mokiniai prisiminė senelių pasakojimus apie draudimus klausytis radijo iš užsienio. Informacija buvo kitokia negu pateikdavo sovietinė spauda ar kitos žiniasklaidos priemonės. Radijo bangomis buvo informuojama apie bažnytines šventes, katastrofas, pvz. Černobylio atominės elektrinės 1986 m., disidentų veiklą, pasipriešinimą Lenkijoje, Vengrijoje ir Čekoslovakijoje, Lietuvos okupaciją. Informacijos neatitikimas skatino klausytojus mąstyti.

 Asistentė dr. Inga Arlauskaitė - Zakšauskienė tyrinėjo Laisvosios Europos radijo dokumentus Stanfordo universitete JAV. Laisvos Europos laidos pasiekė Lietuvą tik 1975 m., nes buvo brangu. „Amerikos balsas“ pasiekdavo Lietuvą nuo 1951 m.

Kiek žmonių už geležinės uždangos klausėsi radijo laidų iš užsienio? Laisvės radijas turėjo auditorijos tyrimų ir analizės departamentą, kurio darbuotojai bandė per pokalbius su turistais išsiaiškinti klausytojų skaičių. Prielaida – klausėsi apie trečdalis socialistinių valstybių gyventojų.

Kaip sovietų cenzūra reagavo į JAV radijo laidų transliacijas? Išplėtojo radijo signalų slopinimo sistemą, saugumas rinko informaciją apie Vakarų radijo klausymąsi.

Kokia radijo laidų reikšmė? Atėjo Vakarų kultūra: dainos, muzika. Ji veikė jaunimą, sukėlė nepasitikėjimą sovietine santvarka ir ardė ją iš vidaus.

Informacinis karas vyksta ir mūsų laikais. Pasaulyje konfrontuoja atviros visuomenės prieš uždaras. Gausybė informacijos pateikiama internetiniuose puslapiuose. Kinija ir Iranas užblokuoja internetą ir palydovinę televiziją, bet atviros rusiškai ir arabiškai propagandai.

Dėkojame lektoriams už įdomią paskaitą ir lauksime kitų susitikimų.

Virginija Petrauskienė