^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Kvalifikacijos tobulinimo programa Marijampolėje

Birželio 20 dieną Molėtų gimnazijos mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos „Ugdymo(si) aplinkos, kurioje skatinama mokinių asmeninė ūgtis, veiksminga“ II modulio edukacinėje išvykoje-seminare Marijampolės Sūduvos gimnazijoje tema „Mokymo(-si) aplinkų, infrastrūktūros inovatyvumo bei patrauklumo įtaka mokinių pasiekimams“.

Sūduvos gimnazijos direktorė Audronė Vaičiulienė pristatė mokyklos infrastruktūrą, vertybes, filosofiją, strateginius tikslus, pasidalijo gerąja darbo, siekiant mokymo(si) kokybės, patirtimi. Pasidaliję pedagoginio darbo sėkmėmis, molėtiškiai, lydimi ypatingo talento jauno žmogaus Alekso Bartkaus, grožėjosi Marijampole - gilios istorinės atminties miestu, išugdžiusiu ne vieną žymią asmenybę.

Pasivaikščiojimai po Marijampolę paliko įspūdį, paskatino pasimatuoti savo patirtį ir patvirtino, jog būtina atsiremti į kitą tam, kad galėtum pats duoti.

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.