^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

TŪM Įtraukiojo ugdymo grupės nariai dalinosi medžiaga su kolegomis

Birželio 18 dieną gimnazijoje vyko mokytojų tarybos posėdis. Posėdžio metu gimnazijos TŪM Įtraukiojo ugdymo grupės nariai supažindino mokytojus su įvykusių mokymų „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam“ medžiaga.  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilija Dubauskienė savo pranešime pristatė, kokiomis vertybėmis turėtų būti grįstas įtraukusis ugdymas gimnazijoje, kaip keičiasi mokyklos vizija ir misija, kai vadovaujamasi principu mokykla kiekvienam.

Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė supažindino su universalaus ugdymo dizaino sąvokomis, jo specifiškumu, keliamais iššūkiais mokytojui. Specialioji pedagogė Danutė Kavoliūnienė pranešimo metu atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu kurti bebarjerę mokymosi aplinką, kuo geriau pažinti mokinių specialiuosius poreikius, kurti saugią mokymosi aplinką, kuri lemtų mokiniui sėkmę. Fizinio ugdymo mokytoja Ona Sakalauskienė aptarė siūlomas rekomendacijas pamokų planavimui pagal UDM principus, pateikė konkrečių pamokų pavyzdžių.

Šis teorinis mokytojų susipažinimas su įtraukiuoju ugdymu ir jo pritaikymu suteikė jiems  galimybes stiprinti savo profesines kompetencijas, apmąstyti savo nuostatas, vertybes, reflektuoti savo veiklą, pasirengti naujiems ugdymo iššūkiams.

Psichologė J. Laurinavičiūtė,
Įtraukiojo ugdymo grupės vadovė

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.