Naujienos

Simbolinė kelionė į šeimos praeitį

Kauno tautinės kultūros centras organizavo respublikinį projektą „Giminės medis – 2018“, skirtą centro įkūrimo trisdešimtmečiui paminėti. Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo šeimos istorija.

Galima buvo pasirinkti kūrybinių darbų temas: „Mano šeimos istorija“, „Giminės medis“, „Šeimos relikvija ir fotografija“ bei „Giminės herbas“. Molėtų gimnazija siuntė du darbus. Pirmasis - Kipro Mongirdo, III b klasės mokinio, „Mongirdų giminės herbas“ (mokytoja V. Petrauskienė) ir antrasis - Rugilės Umbrasaitės, II a klasės mokinės, „Mano šeimos istorija“ (mokytoja A. Ambrazienė).

Lapkričio 22 d. Kauno tautinės kultūros centro salėje įvyko parodos „Giminės medis – 2018“ atidarymas, konferencija, kurios metu buvo pristatyti geriausi darbai ir apdovanoti dalyviai. Kipras Mongirdas pristatė savo darbą „Mongirdų giminės herbas“, laimėjusį pirmą vietą. Jam įteikta atminimo dovana ir padėka už domėjimąsi savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, tautos tapatumo saugojimą, puoselėjimą ir įprasminimą kūrybiniame darbe. Kipras nuo vaikystės domisi savo šeimos istorija. Senelis Algirdas Mongirdas ir tėtis Darius pasakojo daug įdomių atsitikimų iš giminės praeities. Mama Regina Mongirdienė padėjo atrasti įdomių faktų apie giminės herbą J. Klietkutės knygoje „Pirmieji pajūrio fotografai“. Kūrybinis darbas atliktas remiantis prosenelio Mikalojaus Mongirdo (1908-1965) iš archyvo gautais dokumentais – genealoginiu medžiu. Prie kūrybinio darbo prisidėjo Kipro brolis Matas ir sesuo Gabrielė. Na, o Mongirdų herbo pradžią galima sieti su Horodlės unija 1413 m., kai lietuvių bajorų šeimos gavo herbus iš lenkų šeimų.

Šeimos vienybėje glūdi valstybės stiprybė. Tai jos gelmė, jos šaknys, jos pamatas. Iš kartos į kartą perduodamos šeimos tradicijos, papročiai, pagarba, požiūris kuria gimtojo krašto istoriją.

Istorijos mokytoja Virginija Petrauskienė