^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

„Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam Molėtų rajono savivaldybėje“

Molėtų gimnazija, kartu su dar keturiomis rajono mokyklomis, vykdydamos  „Tūkstantmečio mokyklų“ programą,  dalyvauja įvairiuose mokymuose. Balandžio 15, balandžio 29, gegužės 23 ir birželio 3 dienomis vyko  įtraukiojo ugdymo srities mokymai „Įtraukusis ugdymas – mokykla kiekvienam Molėtų rajono savivaldybėje“.

Šių mokymų tikslas – plėtoti dalyvių įtraukiojo ugdymo kompetencijas, siekiant įtraukios kultūros formavimo švietimo įstaigose bei efektyvesnės specialiųjų poreikių mokinių įtraukties į mokymosi procesą, jų mokymosi pažangos bei teikiamos pagalbos mokiniams veiksmingumo. Užsiėmimus vedė ir savo patirtimi dalijosi specialiųjų klasių mokytojas metodininkas, pedagoginis konsultantas, programos „Renkuosi mokyti!“ alumnas, „Renkuosi mokyti!“ įtraukiojo ugdymo strategijos koordinatorius ir lektorius, Meilės Lukšienės premijos laureatas Artur Adam Markevič. Pirmąją mokymų dieną, kurios tema „Mokyklos kultūra – įtraukiojo ugdymo pradžia“, gimnazijos komanda išsiaiškino įtraukiojo ugdymo sąvoką, aptarė privalumus ir rizikas, susipažino su palankiomis įtraukiajam ugdymui nuostatomis, aptarė įtraukiojo ugdymo mokykloje planą ir mokinio pažangos siekimo modelį.

Antroje mokymų dalyje „Universalus dizainas – įtraukiojo ugdymo praktika“ susipažinta su universalaus dizaino mokymuisi (UDM) edukologiniu ir neuropsichologiniu pagrindimu, tradicinės ir UDM prieigos analize ir vertinimu, analizuoti UDM principų taikymo pavyzdžiai. Mokytojai išbandė pamokų planavimą pagal UDM principus.

Trečiasis susitikimas - „Darbas su skirtingų poreikių mokiniais – įtraukiojo ugdymo iššūkiai“ - buvo skirtas susipažinimui su specialiųjų ugdymosi poreikių grupėmis, vyko sutrikimų atvejų analizė, mokytojo nuostatų, orientuotų į mokinių poreikių pozityvų pažinimą, formavimas. Užsiėmimo metu mokytasi planuoti ugdymo procesą, jį organizuoti taip, kad būtų tenkinami  įvairūs mokinių specialieji ugdymosi poreikiai. Lektorius pristatė Picto-Selector programą, kuri skirta ugdymo proceso vizualizavimui.

Paskutiniame užsiėmime „Komandinė švietimo pagalba – įtraukiojo ugdymo politika mokykloje“ aptartas ugdymo barjerų susidarymas, poreikio samprata, kalbos reikšmė žmogaus kūrimui, specialiųjų ugdymosi poreikių priežastys, analizuota, kas yra intelekto, įvairiapusis  sutrikimas. Susitikimo pabaigoje apibendrintos mokymų metu įgytos žinios, tikintis nuo naujų mokslo metų ją taikyti praktiškai.

Jolanta Liubeckaitė

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU lėšomis.

 

 

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.