^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Viešnagė Birštone

„Į Birštoną patenki kažkaip netikėtai, nejučiomis: įeini iš miško, pakyli iš panemunės, arba nusileidi nuo skardžio ir staiga užklumpi jį kaip kokį paukštį lizde, žalumoje paskendusį“, - taip apie Birštoną rašė Just. Marcinkevičius. Pabuvojęs šiame krašte, tampi turtingesnis visokiomis patirtimis: akys prisipildo Nemuno pakrančių grožiu, širdis apsąla nuo pušyno kvapo, gomurį pamalonina druskingas mineralinių šaltinių vanduo. Na, o Molėtų gimnazijos mokytojų bendruomenė rudeniškai vėjuotą lapkričio 3 dieną į Birštono gimnaziją vyko pasisemti gerosios darbo patirties.

Mokytojai dalyvavo ilgalaikės programos „Mokinių pasiekimų gerinimas, pažangos stebėsenos ir vertinimo tobulinimas kuriant sėkmingus profesinius santykius“ trečiajame modulyje „Ugdymo(si) praktikos keitimas ir tobulinimas“. Birštono gimnazijos direktorius A. Urbanavičius pristatė ugdymosi aplinkas, dalijosi darbo patirtimi, siekiant gerų mokinių ugdymosi rezultatų, formuojant sėkmingus profesinius santykius. Molėtiškiai dalyvavo pažintinėje edukacijoje Birštono mieste, grožėjosi spalvingu jo kraštovaizdžiu. Diena, praleista įstabioje aplinkoje, gerte įsigėrė į kiekvieno patirtis. Smagu, kad gimnazijos administracija telkia bendrystei, skatina patirti, pažinti  ir  kviečia tobulėti dalinantis.

Copyright © 2023. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.