^Atgal į viršų

 

Molėtų gimnazija

Lietuvių English (UK)

Naujienos

Drąsių ieškojimų Molėtų gimnazijos XXVI laidai

Saulėtą liepos 14 pavakarę Molėtų vasaros estradoje atsisveikinome su Molėtų gimnazijos abiturientų XXVI laida. 83 gimnazistams įteikti brandos atestatai, du iš jų – su pagyrimu - Gustui Braškiui ir Skaistei Ivaškevičiūtei.

Stebinantys brandos egzaminų rezultatai. Visi abiturientai išlaikė fizikos, chemijos, informacinių technologijų, geografijos, istorijos, užsienio kalbų (anglų, rusų) valstybinius brandos egzaminus.

Biologijos, matematikos, informacinių technologijų egzamino taškų vidurkis viršija šalies vidurkį.

Pirmą kartą gimnazijos istorijoje net 14 aukščiausių valstybinių brandos  įvertinimų,  kuriuos gavo devyni abiturientai:

Gustas Braškys – lietuvių kalbos ir literatūros (mokyt. Lina Urbanavičienė), matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), biologijos (mokyt. Regina Mongirdienė),

Elzė Audėjūtė – lietuvių kalbos ir literatūros (mokyt. Daiva Sičiūnienė),

Skaistė Ivaškevičiūtė – matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė), informacinių technologijų (mokyt. Gražina Žalienė),

Liutauras Skamarakas – matematikos (mokyt. Elvyra Dirmaitė), anglų kalbos (mokyt. Vita Maželienė),

Miglė Sirevičiūtė – anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė),

Urtė Tumėnaitė  – anglų kalbos (mokyt. Vita Maželienė),

Mantas Vainalavičius – anglų kalbos (mokyt. Stasė Sutndienė),

Austėja Židonytė – anglų kalbos (mokyt. Stasė Stundienė),

Dovydas Girskas  – informacinių technologijų (mokyt. Gražina Žalienė).

Gimnazijos direktorė, sveikindama abiturientus, džiaugėsi jų ugdymosi pasiekimais ir pažanga, laimėjimais akademinėse, sportinėse, meninėse ir kūrybinėse  veiklose, aktyvia veikla savanorystėje, gamtosauginėje, projektinėje, savivaldos veikloje, įsimintinais nuotaikingais renginiais. „Savo pasiekimais abiturientai garsino ne tik gimnaziją ir mūsų kraštą.  Tarptautinių projektų metu  puikiai reprezentavo Lietuvą. Šios laidos abiturientai – tai įkvepiantis pavyzdys puikiai  derinant mokymąsi ir kitas įvairias veiklas“ – sakė direktorė.

Gimnazijos renginiuose visada labai laukiamas Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika pasveikino abiturientus, šimtukus gavusius abiturientus, kurie bus paskatinti  piniginėmis premijomis, o Gustui Braškiui – padėkos raštą už puikius mokymosi rezultatus, laimėjimus olimpiadose, aktyvią veiklą. Už labai gerą mokymąsi, pasiekimus olimpiadose,  aktyvią veiklą rajono kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais apdovanotos Miglė Sirevičiūtė, Gabrielė Šlepikaitė, Skaistė Ivaškevičiūtė.

Prieš 27 metus pasirašyta Molėtų gimnazijos ir VGTU  (šiuo metu Vilnius TECH) bendradarbiavimo sutartis, 2015 metais gimnazijoje įsteigtos Vilnius TECH klasės žingeidiems mokiniams. Šiemet 13  abiturientų  sėkmingai baigė  Vilnius TECH klasę.

Jau 12 metų Molėtų gimnazija  bendradarbiauja su Vilniaus universitetu, o ypač didelio rūpesčio ir dėmesio sulaukiame iš Teisės fakulteto prof. habil. dr. Vytauto Nekrošiaus, kurio iniciatyva kasmet skatinami abiturientai už akademinius pasiekimus. Šiais metais šią stipendiją profesorius  įteikė Gustui Braškiui.

Šiemet pirmą kartą  I-IV   klasėse labai gerai besimokiusiems, respublikinių konkursų laimėtojams skiriama „Pineca“ vadovo, gimnazijos absolvento Arūno Gečiausko stipendija. Stipendijų skyrimo komisijos sprendimu ji įteikta  Miglei Sirevičiūtei ir Gabrielei Šlepikaitei.

Molėtų gimnazija, bendradarbiaudama  su Aukštaitijos profesinio rengimo centru,   sudarė galimybes abiturientams mokytis šiame centre profesijos modulių. Aukštaitijos profesinio rengimo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Inga Kavaliauskienė įteikė devyniems abiturientams profesijos modulių baigimo pažymėjimus.

Molėtų kūno kultūros ir sporto centro direktorius Mindaugas Kildišius pasveikino abiturientus, įteikė  baigimo pažymėjimus ir medalius.

Jautrius sveikinimo žodžius savo auklėtiniams tarė šaunios abiturientų klasių vadovės Ona Sakalauskienė ir Valerija Mateikienė. 

Dėkojame už nuoširdžius padėkos žodžius abiturientams, jų tėveliams.

Ačiū šventės organizatoriams trečiokams, jų klasių vadovėms Rimai, Virginijai, Kristinai, tetaro mokytojai  Jolantai.

Drąsios ir prasmingos kelionės savo tikslo link!

 Administracija

Copyright © 2024. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.