Naujienos

Tarptautinė ERASMUS + KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „LEADING TO LEARN TOGETHER“ sklaidos konferencija

Spalio 4-5 dienomis Rygoje vyko ERASMUS + KA2 suaugusiųjų strateginių partnerysčių projekto „Leading to Learn Together“ sklaidos konferencija, kurioje susitiko  100 dalyvių iš penkių Europos šalių. Į konferenciją vyko 14 Utenos ir Molėtų švietimo įstaigų, dalyvavusių projekte, atstovų. Konferencijoje buvo pristatytas projekto metu sukurtas leidinys, kuriame aprašytos švietimo įstaigų  gerosios patirtys, surinktos ir apibendrintos lankantis šešiasdešimtyje Lenkijos, Jungtinės Karalystės, Latvijos, Estijos ir Lietuvos  švietimo įstaigų, tarp jų ir Molėtų gimnazijos patirtis.

Pirmąją konferencijos dieną buvo analizuojami leidinyje pateikti gerųjų praktikų pavyzdžiai, kiekvienos šalies projekto koordinatoriai skaitė pranešimus projekto temomis. Rygos švietimo centro atstovė kalbėjo apie pagalbą mokykloms kaip nuolat besimokančioms organizacijoms. Tartu (Estija) universiteto prof. Hasso Kukemelk pasisakė apie lyderystės vaidmenį darbuotojų profesiniam tobulėjimui. Marta Margiel, atstovaujanti  Lenkijos EDU-RES fondui, kalbėjo apie bendradarbiavimo tarp mokyklų ir kito profilio institucijų būdus ir abipusę naudą. Ventspilio švietimo tarybos atstovė Inga Pavula dalinosi mokyklų ir mokytojų konsultavimo patirtimi. Utenos švietimo centro atstovė Ramunė Sabaliauskienė skaitė pranešimą apie kolegiškumą ir jo įtaką profesiniam augimui. Kevin Paynes Leeds miesto (Jungtinė Karalystė) savivaldybės atstovas pristatė mokymo ir mokymosi monitoringo bei vertinimo  patirtis.

Antrąją konferencijos dieną dalyviai lankėsi įvairiose verslo įmonėse, kur su įmonės atstovais kalbėjo apie aktualiausias kvalifikacijos kėlimo sritis, būdus ir kvalifikacijos intensyvumą. Buvo lyginamas kvalifikacijos kėlimo pobūdis, panašumai bei skirtumai švietime ir versle, diskutuojama apie skirtingų įstaigų bendradarbiavimo svarbą.

Konferencijoje įgyta naujų žinių, patirčių, sutikta daug pozityvių, pasiruošusių dalintis savo patirtimi žmonių.

Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė