Naujienos

XXV Molėtų gimnazijos abiturientų laida - į skrydį

Liepos 15 dieną Molėtų kultūros centre įvyko iškilminga brandos atestatų įteikimo šventė „Skrydis X sugrįžta“, skirta XXV Molėtų gimnazijos abiturientų laidai. Paskutinio skambučio metu šventės organizatorių – trečiokų – kosminėje stotyje pradėtas skrydis po brandos egzaminų vėl sugrąžino į kosminę stotį ruoštis savarankiško gyvenimo skrydžiui. Palydėti į skrydį prigūžėjo pilna salė.

Brandos atestatai iškilmingai įteikti visiems 78 abiturientams. Skaistė Banevičiūtė, Vakarė Žalaitė vidurinio ugdymo programą baigė labai gerai, Jonė Sakalauskaitė  – puikiai. Gimnazijos sąskaita papildyta dviem anglų kalbos šimtukais, kuriuos gavo Viltautė Valeikaitė ir Airidas Kabelis. Juos anglų kalbos labirintais vedė mokytojos Danguolė Dirmienė ir Stasė Stundienė. Abiturientai gausiai apdovanoti už laimėjimus olimpiadose, konkursuose, aktyvią kultūrinę, projektinę veiklą, dalyvavimą savivaldoje, sveikatą stiprinančias iniciatyvas, savanorystės akcijas, gimnazijos ir Molėtų krašto garsinimą. Įteiktos padėkos abiturientų tėveliams, šaunioms klasių vadovėms Valerijai Mateikienei ir Ramutei Mikalauskienei.

Prasmingus sveikinimo žodžius abiturientams skyrė šventės svečiai: rajono meras Saulius Jauneika, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Gintautas Matkevičius, klebonas dekanas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas, Teltonikos įmonių grupės prezidentas Arvydas Paukštys, Kūno kultūros ir sporto centro direktorius Mindaugas Kildišius, įteikęs centro baigimo pažymėjimus aštuoniems abiturientams. Buvo perskaitytas Vilnius Tech universiteto rektoriaus sveikinimas ir įteikti Vilnius Tech klasės baigimo pažymėjimai septyniems abiturientams. Vienuoliktą kartą įteikta Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni stipendija, kurią skyrė prof. Vytautas Nekrošius. Stipendija su gražiausiais palinkėjimais įteikta abiturientei Viltautei Valeikaitei. Jautrius padėkos žodžius mokytojams ir linkėjimus savo vaikams skyrė abiturientų mamos. Abiturientai dėkojo visiems, kurie buvo jiems svarbūs. Šventėje grojo moksleivių grupė „Kontora“.

Atsisveikino šauni abiturientų laida, įmindama pėdsaką gimnazijos istorijoje, palikdama atmintyje puikius prisiminimus ir šalia gimnazijos pradėtą sodinti Kadagių alėją. 

Sėkmingo starto į gyvenimo atradimus!

Administracija

Jolantos Liubeckaitės nuotraukos