^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Veiklos Vilnius TECH

Balandžio  8 dieną  13  gimnazistų vyko į Vilnius TECH.  Visiems mokiniams buvo pristatyta studijų programos, gimnazistai susipažino su aplinkos apsaugos laboratorija, kurioje trumpai buvo pristatyta vykdoma veikla. Po to fizikų ir chemikų  klasės atliko laboratorinius darbus.

Vilnius TECH fizikos klasės mokiniai atliko fizikos laboratorinius darbus: „Šviesos interferencijos ir difrakcijos tyrimas“  ir „Išorinio fotoefekto dėsningumų tikrinimas“, chemijos klasės mokinės atliko chemijos praktikos darbus: „Metalo hidroksido kiekio nustatymas titrimetriniu būdu“ ir „Vandens kietis ir jo pašalinimas“.

Užsiėmimų metu mokiniai pagilino fizikos ir chemijos žinias, jas glaudžiai siejant su tiriamąja bei praktine veikla.

Chemijos – biologijos mokytoja  R. Dragūnienė

 

Copyright © 2022. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.