Molėtų gimnazija

Kalbos vedlys

Šį kartą kreipiamės į abiturientus ir pateikiame keletą klaidų iš bandomųjų rašinių.

Kol dar liko šiek tiek laiko iki egzaminų, gal įsidėmėsite šiuos patarimus.

Skliaustuose pataisyta, kaip turi būti.

Rašybos klaidos:

Rašiniuose dažnai painiojamos e ir ė raidės, pvz., pastebeti (= pastebėti); žmones (= žmonės) jį gerbia; „nenaudelius“ (= nenaudėlius); ištikimybe (= ištikimybė) ir daugybė kitų nelemtų klaidų.

Nosinių raidžių nerašykime ten, kur jų visai nereikia, t.y. nederinamųjų formų (bevardės giminės) būdvardžių, įvardžių ir skaitvardžių galūnėse, pvz., apie visą tai (= visa tai) girdėjome; mes žadame vieną (= viena), o darome visai ka kitą (= darome visai ką kita); Jis šiltą (= šilta) ir šaltą (= šalta) matė; visų pirmą (= pirma) ir kt.

Įsidėmėtinos rašybos įterpiniai (skiriami kableliais): deja, beje.

Atskirai turi būti rašomi žodeliai ne tik, iš tikrųjų, vis tiek, taip pat, vis dėlto.

Rašiniuose kūrinių pavadinimai turi būti rašomi su kabutėmis, pirmoji pavadinimo raidė – didžioji: „Balta drobulė“, „Dievų miškas“, „Metai“, „Dėdės ir dėdienės“, „Liūdna pasaka“.

Gal ir keista, bet reikia priminti paprastą dalyką: žodis Lietuva turi būti rašomas iš didžiosios raidės, o lietuvis, lietuvių – iš mažosios, taip pat ir kitų tautybių pavadinimus: rusų, slavų, ukrainiečių ir kt.

Žodyno klaidos:

Reikia priminti, kad vertinys įtakoti laikomas žodyno klaida, todėl jokiame rašinyje jo nevartokime: Visa tai įtakoja (= veikia) bendruomenės mentalitetą. Atmintyje išlikę įvykiai įtakoja (= veikia, lemia) mūsų tolesnį mąstymą. Įtakotas (= Paveiktas) tėvų Liudas tapo kunigu.

Nepainiokime žodžių seniai (kada?) ir senai (kaip?). Tinka sakyti: senai atrodo, seniai nesimatėme, bet klaida: Nesenai Lietuvoje nutiko tokia istorija. Kada? – neseniai.

Nevartokime žodžio Taipogi (= Taip pat). Taipogi (= taip pat) gyvūnai turi savo bendruomenes. Taipogi (= taip pat) ne visada tik darbas sieja žmones į bendruomenę.

Taipogi (= Taip pat) Garšva mylėjo ir kitaip, jis mylėjo kūrybą <...>.

Taigi šiuo atveju meilė taipogi (= taip pat) nenugali visų kliūčių.

Vyrai veda moteris, o moterys išteka už vyrų, o jie abu susituokia, tad sakinys

Įsimyli vedusią moterį yra klaidingas, reikia sakyti ir rašyti Įsimyli ištekėjusią moterį.

Verstinį pasakymą vietoj to, kad keiskime trumpesniu lietuvišku užuot: Vietoj to, kad sulauktų (= Užuot sulaukęs) iš jų bent kiek pagarbos, meilės ar šilumos, jis negauna nieko.

Kuomet, tuomet yra tarmybės, geriau jų vengti ir vartoti laiko prieveiksmius kai, kada, tada šalutiniams sakiniams jungti: Kuomet (= Kada) gyvenimas yra pastovus ir jo netemdo niūrūs aspektai, žmogus gali būti pozityvus. Be to, šiame sakinyje per daug įmantraujama, be reikalo kišami tarptautiniai žodžiai.

Gramatikos klaidos:

Gana dažnas yra netaisyklingas būdvardiškųjų žodžių įnagininko vartojimas vietoj dvejybinių linksnių. Iš pavyzdžių turėtų būti aišku, kad reiškiant būvį būdvardiškieji žodžiai turi būti vartojami suderinti su susijusiu daiktavardžiu ar jį atstojančiu įvardžiu: Kalba skatina tautai (= tautą) išlikti vieningai (= vieningą). Visais laikais žmogus stengėsi būti doru, kilniu (= doras, kilnus). Tai suteikia jam drąsos ir leidžia jaustis pakylėtu (= pakylėtam). Meilė neleidžia moteriai būti laiminga (= laimingai). Meilė Severjai darė jį laimingu, kilniu, geru (= laimingą, kilnų, gerą).

Apdairiai vartokite padalyvius. Jie negali reikšti šalutinio tam pačiam veikėjui priklausančio veiksmo: Pagrindinis veikėjas ryžtasi matyti mylimąją tik iš tolo, nebandant (= nebandydamas) prie jos prisiartinti.

Parinko mokytoja Danguolė Jurelienė

 

Pamokų laikas

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1055 - 1140

5. 1205 - 1250

6. 1300 - 1345

7. 1350 - 1435

Kaip mus rasti

MG1

Projektai

pro-zalieji

efc-akademija

sveika mokykla_logotipas_25_m

url

mes rusiuojam

sazininga mokykla

EU-flag-Erasmus vect_POS-e1498045550334