^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Sveikata

Kai ateina gruodis...

Kai ateina gruodis, gimnazistai žino - metas į ligoninę, slaugos skyrių, kur besigydantiems žmonėms norisi sukurti jaukią ir kiek linksmesnę aplinką, atitraukiant jų mintis nuo pilkos kasdienybės, ligos ar negalės... Taip ir šį gruodį, jau dvyliktus metus, mokinių savanorystės klubo nariai skubėjo su pluoštu įvairiausiais raštais karpytų baltutėlių snaigių bei spalvingų kaspinėlių. Snaiges dovanojo visi bendruomenės nariai. Technologijų mokytoja Zita vieną dieną skyrė gimnazijos bendruomenei edukacijoms - kaip iškarpyti snaiges, kurios vėliau ir buvo dovanojamos. Būrį snaigių dovanojo ir mokytojų Ramutės bei Eglės mokiniai. Su didele meile ir kuo šilčiausiais linkėjimais savanorystės klubo mokiniai snaiges nutupdė Molėtų ligoninės slaugos skyriuje ant langų. Visos palatos per akimirką tapo šventiškesnės bei jaukesnės. Gimnazistų skirta kiekvienam pacientui snaigė, tarsi simbolis sveikti, turėti nemirštančią viltį, bei tikėjimą.

Sveikatos specialistė, savanorystės klubo vadovė Dalia Burneikienė

 

     

Skubėkime užtikrintai

Rugsėjo 16-22 dienomis visoje Europoje buvo minima judumo savaitė. 2018 metų šūkis kvietė „Pasirink ir judėk“. Gimnazistų pasirinkimas judesiui buvo kitoks – pirmosios pagalbos mokymai – varžybos „Skubėkime užtikrintai. Keturios komandos (pirmokų ir antrokų klasės) pirmiausia pasikartojo pagalbos teikimo principus ir metodus įvairių, žmogaus sveikatai pavojingų būklių atvejais.

Skaityti daugiau: Skubėkime užtikrintai

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto gimnazijoje uždaviniai:

1. vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;

2. ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;

3. vykdyti visuomenės sveikatos rizikos veiksnių stebėseną ir prevenciją gimnazijoje.


Veiklos:

Sveika mokykla 2019 - 2020 m.m.

Sveika mokykla 2018 - 2019 m.m.

Sveika mokykla 2017 - 2018 m.m.


"Rekomendacijos tėvams ir ne tik ..."


Pirmos pagalbos Molėtų gimnazijoje organizavimo tvarka

Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarka

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarka

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.