^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Darbo grupės

1. Metodinė taryba:

Regina Mongirdienė, metodinės tarybos pirmininkė; gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Čekuolienė, socialinių mokslų ( istorijos, geografijos, ekonomikos ir verslumo, teisės pagrindų, pilietiškumo pagrindų) ir dorinio ugdymo (etikos, tikybos) mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rima Andriukonienė, tiksliųjų mokslų (matematikos ir informacinių technologijų) mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Kristina Knezienė, kūno kultūros, menų ir technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Stasė Stundienė, užsienio (anglų, rusų) kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Lina Urbanavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Jolanta Liubeckaitė, pagalbos vaikui specialistų metodinės grupės pirmininkė.

Asmuo, atsakingas už metodinės tarybos veiklos koordinavimą -  Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 


2. Gimnazijos veiklos įsivertinimo grupė: 

Vilija Dubauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;  

Rita Kavaliauskienė, matematikos mokytoja ekspertė, (grupės pirmininkė);

Daiva  Sičiūnienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

Virginija Petrauskienė,  istorijos mokytoja metodininkė;

Valentina Janušienė, IT mokytoja metodininkė;

Valentina  Zapolskienė, Vokiečių kalbos mokytoja metodininkė.


3. Gimnazijos įvaizdžio formavimo grupė:

Genovaitė Marcinkėnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė; 

Skaidrina  Laurinavičienė, istorijos mokytoja metodininkė;

Jūratė Laurinavičiūtė, psichologė;

Laima Guobienė, technologijų vyr. mokytoja;

Rūta Vekerotienė,   muzikos mokytoja.


4. Gamtosauginis komitetas:

Genovaitė Marcinkėnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė; 

Regina Dragūnienė, biologijos, chemijos vyr. mokytoja (grupės pirmininkė);

Irma Kiliuvienė, chemijos mokytoja metodininkė;

Loreta Valbasaitė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Rasa Čekuolienė, geografijos mokytoja metodininkė;

Irena Jančionytė, fizikos mokytoja metodininkė.


5. Sveikatos stiprinimo grupė:

Genovaitė Marcinkėnienė direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė; 

Dalia Burneikienė, sveikatos priežiūros specialistė (grupės pirmininkė);

Jonas Kraujelis, matematikos vyr. mokytojas;

Vida  Šlepikienė, tikybos vyr. mokytoja;

Lina Kraujelienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Ramūnas  Knezys,  kūno kultūros vyr. mokytojas;

Jolanta Žalalienė, teatro vyr. mokytoja.


6. Visuomenės informavimo grupė:

Rimutė Guobienė, direktorė, koordinatorė;  

Jolanta Liubeckaitė, soc. pedagogė;

Kristina Knezienė, kūno kultūros vyr. mokytoja.


7. Projektų rašymo grupė:

Rimutė Guobienė, direktorė, koordinatorė;  

Elinga Šimkūnaitė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Vita Maželienė, anlų kalbos vyr. mokytoja;

Danguolė Dirmienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Gintarė Meilūnaitė, etikos mokytoja;

Loreta  Valbasaitė, anglų kalbos vyr. mokytoja.


8. Mokytojų sveikatinimo grupė:

Ona Sakalauskienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė (grupės pirmininkė);

Danguolė Dirmienė, anglų kalbos vyr. mokytoja;

Elvyra Dirmaitė, matematikos mokytoja ekspertė;

Irma Kiliuvienė, chemijos mokytoja metodininkė;

Svetlana Gražienė, rusų kalbos vyr. mokytoja;

Aušrinė Ambrazienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja;

Vita Maželienė, anglų kalbos vyr. mokytoja.

Copyright © 2019. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.