^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Darbo grupės

Gamtosauginis komitetas

Regina Dragūnienė

Irma Kiliuvienė

Loreta Valbasaitė

Irena Jančionytė

Rasa Čekuolienė

Ramūnas Knezys


Sveikatos stiprinimo komitetas

Dalia Burneikienė

Jonas Kraujelis

Vida Šlepikienė

Ramūnas Knezys


Kultūrinio darbo grupė

Rūta Vekerotienė

Vita Maželienė

Danguolė Dirmienė

Aušrinė Ambrazienė


Įsivertinimo grupė

Svetlana Gražienė

Rimutė Andriukonienė

Ona Sakalauskienė

Gintarė Meilūnaitė

Stasė Sundienė

Elinga Šimkūnaitė

Jūratė Laurinavičiūtė


Įvaizdžio grupė

Ramutė Mikalauskienė

Zita Spranginienė

Eglė Žalienė


Veiklos plano rengimo grupė

Elinga Šimkūnaitė

Gintarė Meilūnaitė

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.