^Atgal į viršų

MOLĖTŲ GIMNAZIJA

Tvarkos

Mokinių elgesio taisyklės

Lankomumo kontrolės aprašas

Neformaliojo ugdymo organizavimo tvarka

Mokinių tėvų ir globėjų informavimo tvarka

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas

Mokinių pažangos ir pasiekimų kūno kultūros pamokose vertinimo aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo Molėtų gimnazijoje tvarkos aprašas

Socialinės mokinių veiklos tvarkos aprašas 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašas

Individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas

Namų darbų skyrimo ir vertinimo rekomendacijos

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Copyright © 2018. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.