^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Informacija mokiniams

Rugsėjo 1 d.  I, IV kl.   klasių valandėlės  vyks gimnazijoje,  II, III kl. - nuotolinės klasių valandėlės (jų laiką ir prisijungimo nuorodą atsiunčia  kl. vadovai).

Ugdymas vyks pagal įprastą pamokų laiką ir parengtą tvarkaraštį. Rugsėjo 2–11 d. I, III  kl. pamokos gimnazijoje, II, IV kl. – nuotolinės pamokos. Rugsėjo 14-18 d. II, IV  kl. pamokos gimnazijoje ir progimnazijos priestate (4 kabinetai) , I, III  kl. – nuotolinės pamokos.

Tvarkaraščio projektas koreguojamas kasdien:

https://drive.google.com/file/d/1kIUwrGFYJSb1xcCvH7wIlhmx3j678znW/view?usp=sharing

PAMOKŲ LAIKAS

 1. 8.00 – 8.45
 2. 8.55 – 9.40
 3. 9.50 – 10.35
 4. 10.55 – 11.40
 5. 12.00 – 12.45
 6. 12.55 – 13.40
 7. 13.45 – 14.30

Į pirmą pamoką mokiniai renkasi 7.55 val. Prieš kiekvieną pamoką – du skambučiai.

* I, II klasių mokiniai pertraukų metu  lieka paskirtuose kabinetuose. 

* III-IV kl. mokinių individualūs ugdymo planai ir tvarkaraščiai:

https://drive.google.com/file/d/1h9-UmFcTEfKGluDYRNkUUeRDDqwxV2bI/view?usp=sharing

(keitimus, trūkumus ir pastabas rašyti klasės vadovei. Pakeitimai bus matomi pateiktoje nuorodoje)

* Mokiniai asmeninius daiktus nešiojasi su savimi.

Pagrindiniai reikalavimai ugdymo proceso organizavime

Apsaugos priemonės. Kai neišlaikomas 2 metrų atstumas, kaukes ar kitas veido apsaugos priemones uždarose patalpose turi dėvėti:

 • mokytojai klasėse, kiti mokyklos darbuotojai bendrose uždarose erdvėse, pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.,  klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz. tėvai.
 • Išimtis: kaukių ar kitų priemonių gali nedėvėti asmenys, kurie dėl savo sveikatos būklės jų dėvėti negali, ar jų dėvėjimas gali pakenkti sveikatai. Pasitarus su šeimos gydytoju, gali būti parenkamos kitos asmeninės apsaugos priemonės.
 • Reikalingos guminės pirštinės IT pamokose, kitose pamokose naudojantis mokymo priemonėmis. 
 • Dezinfekavimo priemonės yra prie įėjimo, registratūros, skaityklos, konferencijų salės, kabinetuose.

Srautų reguliavimas. Gimnazijoje reguliuojami srautai, kad kuo mažiau susidurtų skirtingo amžiaus mokiniai. I gimn. kl. mokiniai mokysis  priskirtuose kabinetuose: Ia kl.-14 kab., Ib kl.-12 kab., Ic kl.-15 kab., Id kl.-skaitykla. II kl., III kl., IV kl. mokosi tvarkaraštyje priskirtuose kabinetuose. 

Kontaktų ribojimas.  Maksimaliai ribojamas skirtingose klasėse ugdomų mokinių kontaktas tiek pamokų metu, tiek po pamokų: I, II  klasių  mokiniams ugdymo veiklos visą dieną organizuojamos toje pačioje patalpoje. Skirtingi mokytojai atvyksta į klasę (grupei, srautui) priskirtą patalpą, o ne mokiniai vyksta pas mokytoją. Jei tenka keisti kabinetą, valytojos dezinfekuoja paviršius. Valytojos, pasikeitus mokytojui, dezinfekuoja mokytojo stalą. 

Maitinimas. Mokiniai pavalgyti gali klasėse  arba gimnazijos valgykloje, kiekvienai klasei priskiriant atskirą stalą. Pirmokai, antrokai  pietauja per pirmą ilgąją pertrauką, trečiokai, ketvirtokai – per antrąją. Įrankiai padėti ant stalo, vengia grūsčių, išlaiko saugius atstumus. Mokiniams, kuriems skirtas nemokamas maitinimas, besimokantiems nuotoliniu būdu už nuotolinio mokymosi laiką skiriamas sauso  maisto  davinys.  Tvarką prižiūri soc. pedagogė. Gimnazijos valgykloje užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai.

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.