^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Smagios paskutinės klasių valandėlės

Nuotolinio mokymosi metu visiems trūko nuoširdaus, artimo, tiesioginio bendravimo. Keistas buvo tas jausmas, kai negalėjome susitikti, pamatyti vieni kitų. O taip norėjosi!

Birželio mėnuo – ženklas, kad tuoj pat – ilgai lauktos ir išsvajotos atostogos. Bet prieš vasaros atostogas organizuojamos paskutinės klasių valandėlės. Esama karantininio laikotarpio situacija ir pateikti nurodymai paskatino I – III klasių gimnazistus ir jų vadoves pasitelkti išmonę ir ieškoti naujų bendravimo būdų. Dauguma, kūrybingumo nestokojančių gimnazistų bei jų klasių vadovių, nusprendė paskutinę klasės valandėlę organizuoti ne gimnazijoje. Tęsiantis karantinui, renginiai galėjo vykti tik lauke. Todėl susitikimai vyko prie Siesarties, Durių ežerų, Molėtų sporto centro stadione, Skulptūrų parke. Tik dvi klasės valandėles organizavo virtualiai.

Birželio 8 dieną vyko Ib ir Ic klasių valandėlės „Pirmieji mokslo metai gimnazijoje“. Jų metu aptarti klasės ugdymosi rezultatai, pažangumas ir lankomumas. Organizuotos kūrybinės užduotys, žaidybinės situacijos grupėse. Pirmokai apibendrino, kas juos maloniai stebino, ką jie vertina gimnazijoje: tai mokytojų požiūris, bendravimas su mokiniais kaip su suaugusiais, todėl, anot gimnazistų, jie tapo rimtesni, brandesni. Ypač teigiamai mokiniai vertina, kad pamokose vyrauja įvairūs ugdymo būdai, įtraukimas į pamokos veiklas, renginių kokybė, ramybė per pertraukas. O į klausimą - Kaip pasikeitėte jūs po metų mokymosi gimnazijoje? - mokiniai atsakė, kad rimčiau pradėjo žiūrėti į mokymąsi, atsirado branda, tapo labiau disciplinuoti, suprato, kad mokytis vien tik iš vadovėlių yra maža.

IIa ir II c klasių valandėlės „Aš jau įgijau pagrindinį išsilavinimą“ vyko birželio 12 dieną. Valandėlių metu mokiniai aptarė klasės ugdymosi rezultatus, pažangumą ir lankomumą. Per žaidybines situacijas grupėse antrokai dėjo pliusus ir minusus gimnazijai, klasei. Labiausiai jie vertino draugiškus bendraklasius, nuostabią auklėtoją, puikius mokytojus, renginius, skanų valgyklos maistą, ramią gimnazijos atmosferą, naują aktų salę.   Minusų sulaukė išorinė pastato renovacija, didelis namų darbų krūvis. Į klausimą - Kaip pasikeitėte jūs baigę antrą gimnazijos klasę? - mokiniai atsakė, kad subrendo, suprato, jog reikia nebijoti veikti, reikia mokytis. Antrokai pradėjo galvoti apie ateitį. Suprato, kad turi ugdytis savarankiškumą, mokytis be didelės mokytojų pagalbos, turi išsikelti tikslus ir žinoti, į kurią sritį nori gilintis.

Valandėlių pabaigoje klasių kuratorė Valerija Mateikienė įteikė mokiniams Molėtų rajono švietimo pagalbos tarnybos padėkas už prizines vietas dalykų olimpiadose, Molėtų gimnazijos direktorės padėkas už labai gerą mokymąsi, lankomumą ir aktyvų dalyvavimą gimnazijos veiklose bei UAB „Advertis“ padėkas ir diplomus už puikius rezultatus Tarptautiniame edukaciniame informacinių technologijų konkurse „Olympis 2020 – Pavasario sesija“.

Paskutinių klasės valandėlių metu mokiniai puikiai praleido laiką, labiau pažino save ir draugus. Visi buvo nusiteikę optimistiškai ir vylėsi, kad ir artėjančios atostogos bus puikios.

Linkime patirti daug gražių akimirkų ir naujų įspūdžių vasaros atostogų metu.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė,

Klasių kuratorė Valerija Mateikienė

Onos Sakalauskienės, Valerijos Mateikienės nuotraukos

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.