Naujienos

Mokslo ir žinių šventė gimnazijoje

Rugsėjis… Margaspalvės gėlės siūbuoja vėjyje – rugsėjis.

Molėtų gimnazijoje Mokslo ir žinių šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių gimnazistai, mokytojai, svečiai, tėvai susirinko gimnazijos Ąžuolų alėjoje. Šventė prasidėjo iškilmingu Lietuvos Respublikos Himnu.

Gimnazijos direktorė Rimutė Guobienė sveikino bendruomenę – 375 pailsėjusius ir šventiškai nusiteikusius gimnazistus ir 42 pedagogus, gimnazistų tėvelius, susirinkusią gimnazijos bendruomenę istorinėje vietoje – rudenėjančioje ąžuolų alėjoje, sodintoje 1964 m. pirmųjų Molėtų mokyklos internato abiturientų, o vėliau augintoje, puoselėtoje gimnazistų. Mokiniams direktorė linkėjo noro žinoti, pažinti, domėtis, atrasti, dalintis ir tikėti, kad viskas įmanoma ir pasiekiama. Mokytojams linkėta: skubioje šių dienų kasdienybėje išsaugoti profesinį pašaukimą, pastebėti talento, atkaklumo daigus, padėti jiems stiebtis ir skleistis. „Nors mokslo metus pradedame vis dar nesibaigiančiame, tačiau daug žadančiame statybų šurmulyje, pasibaigus statyboms, turėsime šiltas, jaukias klases ir modernias, kūrybiškumą skatinančias aktų bei sporto salių erdves,“– sakė direktorė ir visiems palinkėjo, kad šie mokslo metai gimnazijos bendruomenei būtų prasmingo bendradarbiavimo, susitelkimo ir augimo laikas.

Molėtų rajono savivaldybės meras Saulius Jauneika, Seimo narys Petras Čimbaras, gimnazijos tarybos narė Jolita Čimbarienė linkėjo sėkmingų, kūrybingų, skatinančių tobulėti ir stiebtis aukštyn mokslo metų. Tegul kiekviena mokslo diena dovanos pažinimo džiaugsmą. Iškilmingai šventės daliai pasibaigus, mokiniai su klasių vadovais rinkosi į pirmąją klasės valandėlę.

Mokslo ir žinių dienos šventė baigėsi. Dar ilgai gimnazijoje aidėjo juokas, blyksėjo fotoaparatai, mokytojų rankose žydėjo rudeninės gėlės. Tegul prasidėję mokslo metai paskatins visus kūrybai ir darbui.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė

Jolantos Liubeckaitės nuotraukos