^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Ukmergės pagalbos mokiniui specialisčių viešnagė

Molėtų gimnazijoje lankėsi Ukmergės rajono pagalbos mokiniui specialistės. Susitikimo tema - „Pagalbos mokiniui specialistų dalyvavimo projektinėje veikloje aktyvinimas“. Direktorės pavaduotoja ugdymui G.Marcinkėnienė supažindino su gimnazija – surengė trumpą ekskursiją po ugdymo erdves.

Direktorė R.Guobienė pristatė gimnaziją, kalbėjo apie tarptautinius projektus, kuriuose dalyvaujame. Socialinė pedagogė J.Liubeckaitė pasidalino patirtimi, organizuojant projektinę veiklą, turinčią įtakos gimnazistų turiningam laisvalaikiui. Žingeidžių mokinių tyrimą ir mokyklinę mediaciją pristatė psichologė J.Laurinavičiūtė. Istorijos mokytoja V.Petrauskienė parodė nuotaikingą filmuką, sukurtą vykdant projektą „Gimnazistai bendruomenei“. Sveikatos priežiūros specialistė D.Burneikienė pasakojo apie savo veiklą neformaliajame švietime. Ukmergiškių vardu kalbėjo rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Irena Patėjūnienė. Žymusis vokiečių poetas Johanas Volfgangas Gėtė yra paskęs: „Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla“. Tikimės, kad kitais mokslo metais ukmergiškių ir molėtiškių bendradarbiavimas tęsis.

Jolanta Liubeckaitė

 

       

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.