^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Mokomės, bet kitaip ir kitose erdvėse

Molėtų gimnazijoje nuolat ieškoma formų, kaip mokinius sudominti įvairiais mokomaisiais dalykais – viena iš jų mokymasis netradicinėse erdvėse. Šiais mokslo metais I-os gimnazinės klasės mokiniai turėjo galimybę įsitraukti į gamtotyros projektą „ Medžių asmens sargybiniai“. Projekto metu naudojomės Prancūzijos mokslininkų parengta metodika „Plėšrumo vertinimas naudojant dirbtinius vikšrus ir lapų mėginius“. Šiame tarptautiniame projekte iki šių metų dalyvavo 12 Europos šalių ir 35 mokyklos partnerės .

Lietuva šiais metais įsitraukė į dalyvavimą projekte. Projekto pagrindinis tikslas – skatinti mokinių ekologinį sąmoningumą bei supažindinti su biologine įvairove.

Projekto metu mokiniai išmoko pasigaminti tikslius dirbtinius vikšrus, juos kabino ant paprastojo ąžuolo(Quercus robur) netoli Stirnių ir stebėjo gyvūnų maitinimosi žymes. Stebėjimų eigoje, dviejų išvykų metu gimnazistai pakabino 40 netikrų vikšrų. Nuėmus kiekvieną seriją vikšrų juos vertino, ieškodami plėšrūnų paliktų žymių. Trečiosios išvykos metu atsitiktinai mokiniai nuskynė 120 ąžuolo lapų (iš jų vėl atsitiktinai buvo atrinkta 60 lapų). Atrinktieji lapai bei netikrieji vikšrai išsiųsti projekto koordinatoriui Bastien Castegneyrol į Prancūziją.

Dažniausiai ant vikšrų buvo matyti nariuotakojų (konkrečiai vabzdžių klasės) atstovo paprastojo grambuolio (Melolontha melolontha) mandibulių (burnos organų – apatinių žandų) paliktų žymių . Ąžuolo lapai buvo irgi gana stipriai pažeisti.

Gimnazistai noriai atliko projekte numatytas užduotis. Mokymasis vyko linksmai ir žaismingai, bet tai netrukdė mokiniams pasijusti tyrėjais, aiškinantis, kokie plėšrūnai lanko pasirinktą ąžuolą, mokantis sudaryti konkretaus medžio aplinkos mitybos grandinę, vertinti plėšriųjų paukščių, nariuotakojų, žinduolių santykius su vikšrais ir medžiais.

Lauksime mūsų darbo įvertinimo.

Biologijos mokytoja R.Mongirdienė

 

   

Copyright © 2019. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.