^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Seminaras „Savu keliu“

Molėtų gimnazijoje antrus metus įgyvendinama Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro sukurta psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinė programa „Savu keliu“, kuri yra skirta visai ugdymo įstaigos bendruomenei. Programos tikslas - įgalinti mokyklos bendruomenes mažinti mokinių psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo riziką ir skatinti apsauginių veiksnių formavimąsi.

Programa siekiama suteikti mokyklos bendruomenės ir su ja susijusiems suaugusiems nariams žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimą, vartojimo rizikos ir apsauginius veiksnius, parengti mokyklos mokytojus ir specialistus vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programą skirtingų amžiaus grupių mokiniams, suteikti mokiniams žinių apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo rizikos ir apsauginius veiksnius, ugdyti mokinių socialinius įgūdžius.

Šiais metais programa pakito, todėl gimnazijoje lankėsi MRU profesorė dr. Odeta Merfeldaitė ir docentė dr. Asta Railienė. Lektorės keturių valandų mokymuose klasių vadovams, pagalbos mokiniui specialistėms pristatė, kaip dirbti 11-12 (3-4 gimnazinėse) klasėse, taikant projektinės veiklos modelį.

Jolanta Liubeckaitė

Copyright © 2019. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.