^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto ,,My career in Europe“ Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklos Molėtų gimnazijoje

Kovo 31 d. – balandžio 6 d. Molėtų gimnazijoje vyko programos „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo 2017 m. strateginių tarpmokyklinių partnerysčių projekto „My career in Europe“ Mokymo, mokymosi ir dėstymo veiklos, kuriose dalyvavo Austrijos, Graikijos Bulgarijos, Prancūzijos ir Lietuvos komandos. Atvykę mokiniai apsistojo gimnazistų šeimose.

Pirmąją projekto dieną vyko susipažinimas – „Ledlaužis“, kurį vedė teatro mokytoja J. Žalalienė kartu su gimnazistais.  Lietuvių kalbos pradmenų pamoką vedė mokytoja R. Kavaliauskaitė. Vėliau kiekvienos komandos nariai pristatė savo šalį, mokyklą ir visiems projekto nariams buvo įteikti projekto logo ženkliukai.  Mokytoja S. Laurinavičienė kartu su gimnazistais organizavo darbą grupėse, kurio metu kiekvienos šalies komanda rengė pristatymą tema „Darbo teisė mano šalyje“. Gimnazijos gidai, vadovaujami mokytojos V. Petrauskienės, supažindino su gimnazija ir Molėtais. Vakare projekto komandos, projekto dalyvių tėveliai buvo pakviesti į susipažinimo vakarą gimnazijos valgykloje. Gimnazijos direktorė R. Guobienė, sveikindama projekto dalyvius, sakė: „Pradėję statyti ar tiesti partnerystės/draugystės tiltą Graikijoje, Austrijoje, Bulgarijoje, tvirtiname jį Molėtų gimnazijoje. Tikiu, kad mes galime nuveikti dėl daug žadančios ateities ir daug ko mokytis vieni iš kitų“. Vakaro metu muzikavo mokiniai, buvo pristatytas fotoreportažas iš dienos veiklų.

Antradienį projekto komandos dalyvavo edukacinėje veikloje UAB „Sicor Biotech" (biotechnologinės farmacijos įmonė, kurianti ir gaminanti rekombinantinius biofarmacinius preparatus pagal pažangiausias mokslo ir gamybos technologijas), kurios metu susipažino su bendrovės veikla, gaminamais preparatais, galėjo stebėti gamybos procesą. Vėliau aplankyta VU biblioteka, Vilniaus senamiestis.

Trečiąją projekto veiklų dieną mokytojos R. Kavaliauskaitė ir S. Laurinavičienė organizavo  darbo sesijas: „Renkuosi profesiją“, „Darbo teisė mano šalyje“. Kiekviena projekto komanda analizavo, vertino, lygino, apibendrino ir pristatė išvadas. Po pietų aplankyta  UAB „Hoda“ – viena didžiausių plastikinių produktų gamintojų Baltijos šalyse. Vyko edukacinė programa Molėtų Etnokosmologijos centre. Projekto koordinatoriai tarėsi dėl tolimesnių projekto veiklų, analizavo, kas atlikta, o vakare aplankė Mindūnų bokštą, kur grožėjosi mūsų krašto gamta.

Ketvirtadienį vyko edukacinė veikla AB „Grigeo“ (popieriaus ir medienos pramonės įmonių grupių Baltijos šalyse gamintoja), kur projekto dalyviai stebėjo bendrovės produkcijos gamybos procesą. Vėliau Trakuose mokiniai ir mokytojai dalyvavo senųjų amatų edukacinėje programoje „Kibinų kelias“ – kibinų gaminimo pamokoje, vyko edukacinė – pažintinė programa „Po Trakų senamiestį ir pilis“. Išvykos metu buvo tobulinami karjeros įgūdžiai, kultūrinės kompetencijos.

Paskutinę projekto dieną vyko edukacinė veikla įmonėje „Intersurgical“ (pasaulinė plataus medicininių gaminių asortimento, skirto kvėpavimo takams kūrėja, gamintoja ir tiekėja), kurios metu projekto dalyviai sužinojo naudingos informacijos apie šios įmonės veiklas bei verslo perspektyvas, kokių specialistų įmonei reikia. Darbo sesija pratęsta „Meniškajame kaime“, kur vyko edukacija „Senieji amatai – verslo perspektyvos“: žvakių liejimas, molio žiedimas, vėlimas. Po to vyko darbo sesija grupėse: straipsnių kūrimas – veiklų refleksija.

Baigėsi  veiklų savaitė. Projekto dalyviai, tėveliai buvo pakviesti į baigiamąjį renginį. Direktorė R. Guobienė, apibendrindama veiklas, sakė: „Rengiant projekto programą buvo siekiama, kad ši savaitė būtų prasminga. Sudarytos galimybės geriau pažinti mūsų kraštą, kalbą, kultūrą, tradicijas, susipažinti su gimnazijos veiklomis, karjeros galimybėmis, įmonių veikla, mokytis verslumo, diskutuoti apie darbo teisę. Siekėme sudaryti galimybes plėsti savo akiratį,  ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas: komunikavimo, pažinimo, socialinę, iniciatyvumo ir kūrybingumo. Stebint mokinių įsitraukimą, susidomėjimą  veiklomis, galima teigti, kad jie verti paties aukščiausios įvertinimo“. Direktorė dėkojo projekto koordinatorei R. Kavaliauskaitei, projekto mokytojams S. Laurinavičienei, D. Dirmienei, L. Valbasaitei, V. Petrauskienei, J Žalalienei, E. Šimkūnaitei, V. Mateikienei už projekto veiklų organizavimą, visiems projekto dalyviams – už bendrystę, draugiškumą, susidomėjimą, susitelkimą vykdant projekto veiklas, gimnazistų tėveliams už  atsakingą rūpinimąsi svečiais. Projekto komandų dalyviai – mokytojai, mokiniai, tėveliai dėkojo už prasmingas veiklas.  

Projekto dalyviams buvo įteikti pažymėjimai, perduotos vėliavos Graikijai, kurioje lapkričio mėnesį planuojamos tolimesnės projekto veiklos.

Tikimės, kad svečiai  išsivežė pačius geriausius prisiminimus iš Lietuvos.

Molėtų gimnazijos direktorė R. Guobienė

Projekto koordinatorė R. Kavaliauskaitė

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

    

 

Copyright © 2020. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.