^Atgal į viršų

Molėtų gimnazija

Naujienos

Renginių ciklas „Lietuvai ir man“

Molėtų gimnazijoje nuo vasario 15 iki kovo 12 dienos vyko renginių ciklas „Lietuvai ir man“, kurio tikslas ugdyti mokinių pilietiškumą. Pirmokai su dailės mokytoja Egle Žaliene dalyvavo Lietuvos nacionalinio muziejaus organizuotame meninės kūrybos konkurse „Kovo 11-oji“.

Antro aukšto fojė pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytoja Genovaitė Marcinkėnienė parengė stendą „Lietuvos valstybės atkūrimo keliu“. Vyko akcija „Medžiai puošiasi šventėms“. Jos metu I - IV klasių mokiniai  ir mokytojai trispalve atributika papuošė ąžuolus gimnazijos ąžuolų alėjoje.  Gimnazistai su  dailės ir  technologijų mokytojais puošė gimnaziją ir jos aplinką. Socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė parengė virtualią nuotraukų parodą „Mes – lietuviai“ – per gimnazijos televizorių buvo demonstruojamos mokinių ir mokytojų fotografijos. Dailės mokytoja Ramutė Mikalauskienė su grupe mokinių tautinės simbolikos spalvų juostelėmis puošė Molėtų tiltą, kuriuo kas rytą eina į gimnaziją.   Vyko konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“, kurį organizavo mokytojos Skaidrina Laurinavičienė ir Virginija Petrauskienė. Mokinių taryba ir jos kuratorė Valerija Mateikienė pakvietė susirungti viktorinoje „Aš pažįstu Lietuvą, o tu?“. Vyko rajoninis piešinių  konkursas – paroda „Kovo 11-oji mano širdyje“. Kūno kultūros mokytoja Onutė Sakalauskienė visus norinčius pakvietė pašokti masinį ritminį šokį „Pasveikinkim vieni kitus šokiu“.

 Ypač visiems įsiminė akcija „101 dovana Molėtams“. Mokiniai  lankėsi Molėtų miesto ir  rajono įstaigose, sveikino su Vasario 16-ąja bei Kovo 11-ąja, įteikė po gimnazijos dovanėlę ir fotografavosi. Vėliau nuotraukos buvo publikuojamos gimnazijos feisbuko paskyroje. Baigiamasis šventinis renginys - nuotrauka „Lietuvai 101“.  Visa gimnazijos bendruomenė su geltonais, žaliais ir raudonais balionais, sustojusi į 101 skaičių ir ratą, fotografavosi naujojoje Molėtų universaliojoje aikštėje. Vėliau klasių atstovai, lydimi  mokytojų Valerijos Mateikienės bei Vidos Šlepikienės su puokšte balionų lankėsi „Saulutės“ vaikų darželyje – lopšelyje, kur pasveikino mažuosius molėtiškius su Kovo 11-osios švente, dalyvavo darželinukų viktorinoje apie Lietuvą. 

Smagu, kad Molėtų gimnazijos bendruomenė gražiai paminėjo svarbias mūsų šaliai datas.

Jolanta Liubeckaitė

Dominyko Repečkos, Irena Bačiulienė, Rūtos Vekerotienės ir Jolantos Liubeckaitės nuotraukos

  

Copyright © 2019. Molėtų gimnazija  Rights Reserved.