Naujienos

Gimnazijos mokytojai socialinių mokslų metodinėje dienoje

Spalio 10 dieną gimnazijos mokytojos Rasa Čekuolienė, Vida Šlepikienė ir Gintarė Meilūnaitė dalyvavo Ugdymo plėtotės centro organizuotoje metodinėje dienoje ,,Ugdymo turinio aktualijos“. Renginio pradžioje Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pristatė socialinio ir dorinio ugdymo mokytojų dalykinių kompetencijų tobulinimo poreikio tyrimą bei pedagogų etikos kodeksą.

Vėliau auditorijose vyko užsiėmimai. Geografijos mokytojai klausėsi COREPER II skyriaus atašė E. Jelanskio paskaitos ,,Geografinės informacijos skaitymas. Užsienio politikos aktualijos: kaip ,,nepaskęsti“ informacijos sraute“, dalyvavo teoriniuose – praktiniuose užsiėmimuose ,,Skaitome kraštovaizdį ir vietovardį“. Dorinio ugdymo mokytojams buvo pristatytas Lietuvos laisvosios rinkos instituto projektas ,,Kaip ugdyti socialiai sąmoningą mokinį per dorinio ugdymo pamokas“. Profesorė J. Baranova pasidalino Lietuvos akademikų sukurtomis bendrųjų etikos ir tikybos programų gairėmis. Vyko diskusija, kodėl moralinis vertinimas yra esminis gebėjimas; kaip konkrečiai pritaikyti turinį, kad praturtintų dorinio ugdymo pamokas ir socialinių problemų suvokimą.

                      Artimiausiu metu planuojama pasidalinti informacija su rajono mokytojais Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos organizuojamuose metodiniuose pasitarimuose.

 

Etikos mokytoja Gintarė Meilūnaitė