Naujienos

Pirmokų tėvai gimnazijoje

Išmokime bendradarbiauti.
Tačiau tai neįvyks savaime –
To reikia mokyti ir mokytis.
Tam reikia vidinės nuostatos bei suvokimo,
kad kaita – tai kelionė, kurioje visada pasitaiko duobių.
( M. Fullan)

Siekiant bendro tikslo – kokybiško bei visapusiško ugdymo – neatsiejamas tėvų, mokytojų, administracijos bendradarbiavimas. Tėvų įtraukimas į gimnazijos gyvenimą yra vienas svarbiausių faktorių vaikų sėkmei. Todėl spalio 10 dieną pirmų klasių mokinių tėveliai buvo pakviesti į visuotinį ir klasių tėvų susirinkimus. Visuotinio susirinkimo tema „Gimnazijos ir tėvų lūkesčiai prasidėjus mokslo metams“.  Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė kalbėjo apie mokinių darbą pamokose, konsultacijų naudą, atsiskaitomųjų darbų tvarką, neformaliojo švietimo pasiūlą gimnazijoje. Socialinė pedagogė Jolanta Liubeckaitė pristatė tėvams mokinių pamokų lankomumo tvarką, organizuojamą klasių konkursą, kalbėjo apie mokyklinių uniformų dėvėjimą, bendrus reikalavimus gimnazijoje. Psichologė Jūratė Laurinavičiūtė supažindino tėvus su mokinių adaptacija gimnazijoje, pristatė būsimą gabių vaikų tyrimą. Po visuotinio susirinkimo tėvai rinkosi klasių kuratorių Valerijos Mateikienės ir Ramutės Mikalauskienės kabinetuose. Tėvai aktyviai dalyvavo pokalbiuose. Jie džiaugėsi gerai dirbančiais mokytojais, būrelių gausa, vaikų saugumu,  gimnazijos estetiška aplinka.

Dėkojame mokinių tėvams, besidomintiems vaikų mokymusi, pasiekimais bei gimnazijos gyvenimu.

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė