Molėtų gimnazija

Naujienos

Gabių gimnazistų atpažinimas ir jų ugdymas: pirmieji žingsniai

                         Pastaraisiais metais vis dažniau kalbama apie būtinybę skirti dėmesio gabiems vaikams, jų atpažinimui, įvertinimui ir ugdymui. Gabumai yra individualios psichologinės  žmogaus savybės, lemiančios vienokias ar kitokias jo veiklos sėkmę (Psichologijos žodynas, 1993).

Jie atspindi dėmesio, pojūčių, suvokimo, mąstymo, kalbos procesų,  padedančių sėkmingai atlikti tam tikrą veiklą, išmokti naujų įgūdžių, ypatumus. Su amžiumi vaiko gabumai auga ir mokantis gali išryškėti įvairiose srityse. Atrodytų, kad prityrusiam mokytojui yra nesunku atpažinti gabų vaiką, o ir tėvai, net neturėdami specialių žinių, gali pamatyti, kad jų vaikas yra kitoks nei kiti. Tačiau kartais vaiką atpažinti yra sunku, nes jis nėra linkęs rodyti savo gabumų, todėl mokytojams gali pasirodyti, kad tai tik vidutinių gebėjimų mokinys. Mokslininkai išskiria net šešis gabių vaikų tipus, kurie labai skirtingai atskleidžia savo gabumus. Kaip teigia tyrinėtojas J. Freeman (2005),   labiausiai gabumams atsiskleisti trukdo sąlygų mokytis nebuvimas pagal individualią, vaiko gebėjimus ir interesus atitinkančią programą bei nepastebinti ir nesistengianti pastebėti vaiko gabumų  aplinka.

 Daugelyje pasaulio šalių gabūs vaikai priskiriami ypatingų vaikų grupei, jiems taikomos specialios programos, pamažu ir Lietuvoje šie vaikai jau sulaukia  didesnio dėmesio.

Šiais mokslo metais Molėtų gimnazijoje direktorės R. Guobienės iniciatyva pirmą kartą buvo atliekamas gimnazistų stipriųjų pusių skirtingose srityse įvertinimo tyrimas. Tyrimo tikslas – išskirti kiekvieno vaiko stipriąsias puses skirtingose srityse; mokslo ir pasiekimų, tam tikrų asmeninių savybių turinčius, neverbalinių gebėjimų turinčius ir pan. Pirmų gimnazijos klasių  mokiniai ir jų tėvai buvo informuoti apie šio tyrimo tikslus, numatomą eigą, tyrimo metodus. Tyrime sutiko dalyvauti 52 pirmų klasių gimnazistai. Tyrimas buvo atliekamas dviem etapais: pirmasis etapas vyko 2017m. spalio - lapkričio mėnesiais, kai mokiniai atliko sudėtingų progresuojančių matricų (RAVEN) testą, o gimnazijos mokytojai bei progimnazijos mokytojai (kurie šiuos mokinius mokė progimnazijoje) pildė anketas, išreikšdami savo nuomonę apie tyrime dalyvaujančių gimnazistų gabumus. Į antrąjį etapą buvo pakviesta tik dalis mokinių, kurie  pirmajame etape išsiskyrė aukštesniais gebėjimų rezultatais ir jie atliko Berlyno intelekto struktūros testą jaunuoliams: gabumų ir ypatingų gabumų atpažinimas (BIS-HB). Su tyrimo rezultatais  kiekvienas gimnazistas buvo supažindintas asmeniškai ir raštiškai jam buvo pateiktos išvados.

Gabių mokinių tyrimas gimnazijoje buvo atliktas bendradarbiaujant kartu su Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologėmis Ramune Vidžiūniene ir  Rūta Misiuliene ir Vilniaus universiteto psichologijos laboratorijos darbuotojais. Balandžio 3 ir 26 dienomis buvo organizuotas mokytojams seminaras „Apie gabių vaikų ugdymą”, kurį pravedė Pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė. Jo metu mokytojai buvo supažindinami su šio tyrimo rezultatais, buvo kalbėta apie gabumų sampratą, gabių mokinių ypatumus. Mokytojai mokėsi kurti gabaus vaiko mokymo/si ir ugdymo/si strategiją. Artimiausiu laiku numatomi asmeniniai pokalbiai su  mokiniais kartu aptariant jų asmeninius gebėjimų ugdymo/si planus ir ateities gaires.

Tikimės, kad šis pirmasis žingsnis taps gražia tradicija ir ateityje tęsti gabių gimnazistų tyrimus, kad kiekvienas mokinys turėtų galimybę geriau pažinti savo gabumus, o gimnazijos vadovybė ir mokytojai sudarytų palankias sąlygas jo asmeninių gebėjimų potencialo atsiskleidimui ir jo ugdymui.

Gimnazijos psichologė dr. Jūratė Laurinavičiūtė

Pamokų laikas

1. 800 - 845

2. 855 - 940

3. 950 - 1035

4. 1055 - 1140

5. 1205 - 1250

6. 1300 - 1345

7. 1350 - 1435

Kaip mus rasti

MG1

Projektai

pro-zalieji

efc-akademija

sveika mokykla_logotipas_25_m

url

mes rusiuojam

sazininga mokykla

EU-flag-Erasmus vect_POS-e1498045550334