Molėtų gimnazija

Naujienos

Turininga savaitė

105 3031

         Kol Molėtų gimnazistai džiaugėsi Velykų atostogomis, abiturientai laikė anglų kalbos valstybinio egzamino kalbėjimo dalį,  gimnazijos pedagogai kėlė kvalifikaciją labai įdomiuose ir naudinguose seminaruose.

Rajono pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės Ramunė Vidžiūnienė ir Rūta Misiulienė vedė tęstinį seminarą „Gabių vaikų ugdymas“, kurio metu aptarta, kas yra gabūs, labai gabūs ir talentingi vaikai, analizuoti darbo su tokiais ugdytiniais ypatumai. Balandžio mėnesio pabaigoje vyks antra šio seminaro dalis. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja ekspertė Jurgita Plukienė gimnazijos klasės auklėtojams, planuojantiems būti klasės auklėtojais ir visiems, besidomintiems klasės auklėtojo veikla, vedė seminarą „Klasės vadovas.  Misija  (ne)įmanoma?“. Lektorė  analizavo, kodėl tampame klasės vadovais, kokie auklėtojai yra geriausi, dalinosi savo darbo su auklėtiniais ir jų tėvais patirtimi, kalbėjo apie veiklos planavimą, klasių valandėles, atvirų durų savaites, vykstančias gimnazijoje, pristatė literatūros kūrinius, galinčius padėti bendrauti su mokiniais, pasidžiaugė savo darbo sėkme. Naudingas ir įdomus susitikimas prabėgo nepastebimai, o mokytojos pasidalinta patirtimi bus galima kūrybiškai pasinaudoti klasės auklėtojų darbe. Beje, šį seminarą už bendradarbiavimą tarptautiniuose projektuose gimnazijos mokytojams dovanojo Utenos švietimo centras.

Mokytoja Valentina Janušienė dalyvavo informacinių technologijų mokytojų konferencijoje „Informacinių technologijų ugdymo aktualijos ir perspektyvos“, kuri vyko Vilniaus Gedimino technikos universitete. Per atostogas gimnazijoje buvo laukiami mėgstantys sportuoti mokiniai – vyko akcija „Ateik pasportuoti“. Gamtosauginis komitetas (atsakingos – pavaduotoja ugdymui Genovaitė Marcinkėnienė ir biologijos- chemijos mokytoja Regina Dragūnienė) rengė ataskaitą Žaliajai vėliavai gauti. Direktorė  Rima Guobienė dalyvavo VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykloje projekto „Profesijos ir suaugusiųjų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra“ mokymuose, kuriuose diskutuota apie bendrojo lavinimo mokyklų ir Sektorinio praktinio mokymo centro bendradarbiavimo galimybių plėtrą. Aptartos galimybės naudotis Sektorinio praktinio mokymo centro paslaugomis mokant technologijų, STEM (gamtos mokslų (angl. – Science), technologijų (angl. – Technology), inžinerijos (angl. – Engineering), meno/dizaino (angl. – Art) ir matematikos (angl. – Mathematics) sritys),  projektinėse veiklose, integruotose pamokose ir kt. 

Greitai ir turiningai prabėgo poilsio nuo pamokų savaitė.

Jolanta Liubeckaitė


105 3040  105 3042  105 3059

Paieška

Kaip mus rasti

MG1

Projektai

kuriame ateiti

mtp

mobis

colored-vyturys-eef799346564174574f62695d2421a9b

pro-drasinkime

svietimo ministerija

sac

pro-zalieji

pro-gmp

mokymasis

efc-akademija

sveika mokykla_logotipas_25_m

mukis

url

mes rusiuojam

egzaminatorius